Bouppteckning, bodelning och arvskifte

FRÅGA
vad är skillnaden mellan arvskifte och bodelning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förklara skillnaden mellan begreppen kommer jag att redogöra för vad bouppteckning, bodelning respektive arvskifte innebär.

Vid dödsfall måste inledningsvis en bouppteckning förrättas. I bouppteckningen gör man en sammanställning av den avlidnes egendom. Där antecknar man den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § första stycket ÄB). Var denne gift ska båda makarnas tillgångar och skulder antecknas var för sig i bouppteckningen (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). En bouppteckningsförrättning måste hållas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ÄB). Inom en månad från det att bouppteckningen har upprättats, ska det skickas in och registreras hos Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB).

Om den som har avlidit var gift och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning förrättas innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom och ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § och 7 kap. 1–2 §§ ÄktB). I den avlidne makens ställe inträder dennes legala arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare), jfr 18 kap. 1 § ÄB. Bodelning sker alltså mellan efterlevande make och dödsbodelägarna. När en bodelning har genomförts och den avlidnes eventuella skulder har betalats, kan arvskiftet ske (det vill säga då kan arvet delas upp).

Vid dödsfall ska ett arvskifte upprättas (23 kap. 1 § första stycket ÄB). Ett arvskifte är ett skriftlig avtal mellan dödsbodelägarna i vilken framgår hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Av de tillgångar som återstår efter en eventuell bodelning och betalda skulder, ska kvarlåtenskapen genom arvskifte fördelas mellan de legala arvingarna och universella testamentstagarna. Arvskifte sker alltså efter att bouppteckning har förrättats, skulder betalts och en eventuell bodelning har skett.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85231)