Bouppteckning av privatperson

FRÅGA
Hur gör man en bouppteckning själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning kan göras av en privatperson, även om det kan vara komplicerat. Det är i första hand alltid bäst att vända sig till en sakkunnig, t.ex. jurist.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Om du istället väljer att göra bouppteckningen själv finns det information kring detta på Skatteverkets hemsida.

Privat bouppteckning

En privatperson kan göra en bouppteckning så länge den som utför uppteckningen inte är dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. Denna personen som utför bouppteckningen kallas för förrättningsman. Inte heller kan en boutredningsman eller testamentsexekutor vara förrättningsman.

Vid varje bouppteckning ska det finnas två kunniga och trovärdiga förrättningsmän som intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Bouppteckningen måste göras inom fyra månader från att personen avlidit samt skickas in till Skatteverket under samma tid. Den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom ska utses till bouppgivare och ska där med lämna in uppgifter om dödsboet.

Innehåll

Bouppteckningen ska innehålla ett visst antal punkter:

själva bouppteckningen i originalen kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet)bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknandefullmakt i original (om det finns en fullmakt).Om personen saknar tillgångar

Om den avlidne personen har skulder som överstiger tillgångarna kan dödsboet istället vända sig till socialkontoret i den avlidne personens hemkommun. Socialkontoret prövar då om det istället räcker med en dödsboanmälan, vilket inte är lika omfattande som en bouppteckning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (882)
2019-09-22 Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?
2019-09-20 Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (73005)