Bouppteckning, arv och testamente

FRÅGA
Hej! Jag är fosterbarn och har nu fått reda på att min biologiska far gått bort, Han var egen företagare ( bussbolag med 24 bussar) som han avvecklade 2007. bouppteckning är utförd av som jag tror en vän till honom, Min far var sambo och dom hade två gemensamma barn, och det finns testamente som var skrivit att deras önskemål var att jag skulle vänta med att få ut min laglott. Min magkänsla säger att allt inte står rätt till, detta pga av att det inte finns några pengar kvar efter hans företag eller annat av värde. Hur kan jag gå till väga för att kolla om det har funnits något av värde innan min far dog??Jag har ju inte kunnat ha någon insyn i hans levene då jag inte har haft kontakt med honom. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I nedanstående redovisning har jag utgår ifrån att du inte är adopterad.

Regleringen kring arv och testamenten finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här.

Som fosterbarn har du en legal arvsrätt till dina biologiska föräldrar. Arvsordningen finns uppräknad i ärvdabalkens andra kapitel och det är i första hand den avlidnes avkomma (bröstarvingar) som har arvsrätt. Eftersom testamente finns har du minst rätt att få ut din laglott dvs. hälften av din arvslott, 7 kap. 1 § ÄB.

Sambor har tills skillnad från make inte någon arvsrätt och enda sättet för en sambo att ärva är därför genom ett testamentsförordnande. Eftersom en sambo inte har någon arvsrätt finns heller ingen möjlighet att avstå arv till förmån för efterlevande sambon med bibehållen efterarvsrätt, på sätt som anges i 3 kap. 9 § ÄB. Detta innebär att om du inte kan vänta med din laglott. Ett avstående till förmån för efterlevande sambo innebär således en definitiv avsägelse av arvsrätt efter din far.

För att få rätt till din laglott måste du påkalla jämkning inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet. Detta gör du aningen genom att rikta anspråk direkt till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot denne i domstol, 7 kap. 3 § 3 st. ÄB.

Enligt 20 kap. 2 § ÄB ska samtliga dödsbodelägare kallas till sammanträdet av förrättningen av bouppteckningen. Med dödsbodelägare räknas efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, 18 kap. 1 § ÄB. Du är en arvinge och ska således kallas till förrättningsmötet. Detta är ett möte där dödsbodelägarna och eventuella efterarvingar och testamentstagare träffas för att gå igenom den avlidnes arvssituation och få vetskap om den avlidnes tillgångar och skulder. Du ska bli kallad minst två veckor innan förrättningen hålls. Har du inte blivit kallad till en sådan förrättning, måste en ny bouppteckningsförrättning utföras.

Sammanfattning:

Har din far testamenterat all sin egendom så att du inte får något måste du jämka testamentet för att få rätt till din laglott. Jämkningen måste påkallas inom sex månader från när du bliv delgiven testamentet. Du ska även bli kallad till ett förrättningsmöte där du kommer få ta del av bouppteckningen. Har du inte kallats ska en ny förrättning hållas.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (17)
2018-11-21 Kan min frus särkullbarn få lika mycket i arv som mina biologiska barn?
2018-11-01 Bouppteckning, arv och testamente
2018-09-23 Hur påverkar de ekonomiska insatserna vid köp av fastighet makarnas andelar?
2018-04-17 Kan testamentsexekutor vara jävig?

Alla besvarade frågor (66937)