Bouppteckning, arv och testamente

FRÅGA
Hej!Har en del frågor rörande bouppteckning och bodelning som jag är tacksam om jag kan få hjälp med. Min ena moster har nu avlidit. Hon var änka sedan ett år tillbaka. Min avlidna moster har inga barn och hennes föräldrar är avlidna. Min andra moster har 5 barn och finns i livet, min mor är avliden. Är det så att min moster ärver hälften och vi tre barn till min mor ärver den resterande halvan? Vet inte om min avlidna moster har skrivit något testamente. Kan det i så fall påverka vårt eventuella arv? Måste de tillgångar som finns kvar i boet som t ex. bil, bohag m m skrivas in i bouppteckningen? Om jag och mina syskon är arvsberättigade, på vilket sätt blir vi då informerade om detta? Ska vi deltaga i bouppteckningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvet

Om den avlidne varken har bröstarvingar (barn) eller föräldrar kvar i livet, och inte är gift, ska enligt ÄB 2 kap. 2 § din mosters syskon dela på arvet. Om något av syskonen har avlidit (din mor i detta fall), så träder du och dina två syskon i din mors ställe. Precis som du säger ärver din andra moster, som är i livet, hälften av kvarlåtenskapen. Resterande halva fördelas på tre mellan dig och dina två syskon.

Kan ett testamente påverka arvet?

Huvudregeln enligt ÄB 7 kap. 1 § är att bröstarvingar har rätt till en laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Eftersom din avlidna moster inte har några bröstarvingar har hon rätt att testamentera bort all sin kvarlåtenskap. Detta förutsätter att testamentet är korrekt upprättat.

Bouppteckning

Enligt ÄB 20 kap. 2 § ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Om en del av kvarlåtenskapen blir tillgänglig först sedan en arvinge eller universell testamentstagare har dött, ska även den som är närmast att åtnjuta den delen av kvarlåtenskapen kallas till bouppteckningen. I ÄB 18 kap. 1 § står att som dödsbodelägare räknas efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. I detta fall faller du och dina syskon in under kategorin arvingar. Ni ska alltså kallas till bouppteckningen. Det är även bra för er att delta då det är under bouppteckningen som din avlidna mosters tillgångar och skulder redovisas.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97608)