Böter vid ringa stöld

2018-01-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag åkte fast för snatteri på ett apotek slutsumman blev ca 3500, vad kan man få för böter ca?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 § ska den som döms för ringa stöld (snatteri) betala böter eller avtjäna fängelsestraff i högst sex månader.

Bestämmelser om böter finns i 25 kap. BrB. Enligt 1 § finns dagsböter, penningböter eller normerade böter. Om ingen viss bötesform är föreskriven för ett brott döms bötern ut som dagsböter eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter. Eftersom att ingen speciell bötesform är föreskriven för ringa stöld är det alltså dagsböter eller penningböter som kan bli aktuellt i ditt fall.

Dagsböter bestäms enligt BrB 25 kap. 2 § till minst 30 upp till 150 dagsböter. Beloppet bestäms mellan 50 kr till 1000 kr där domstolen tar hänsyn till din inkomst och andra ekonomiska förhållanden. Minsta beloppet för dagsböter är 750 kr.

Penningböter bestäms enligt BrB 25 kap. 3 § till lägst 200 kr och högst 4000 kr.

Penningböter är således ett "mildare straff" då beloppet maximalt kan bli 4000 kr. Om du döms till dagsböter kan beloppet bli högre, men som sagt beaktar domstolen din ekonomiska situation och din betalningsförmåga.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (22)
2021-11-27 Vad är straffet för förskingring?
2021-10-30 Vad är straffet för bidragsbrott?
2021-10-23 Får jag spela in samtal som jag själv inte deltar i?
2021-10-16 När gallras villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (98676)