FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/01/2020

Böter tillfaller staten

När ett företag döms till företagsbot tillfaller boten staten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt tillfaller de summor som åläggs företag i företagsbot staten, precis som andra typer av böter. Även statliga verksamheter kan i vissa fall erläggas företagsbot, vilket kan tyckas lustigt då det innebär att staten så att säga betalar pengar "från en ficka till en annan".

Bestämmelserna om föreläggande av företagsbot finns primärt i 36 kap brottsbalken.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?