Böter pga inget giltigt färdbevis - i belastningsregistret?

2016-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Leder en SL-bot till belastningsregistret?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

För att hamna i belastningsregistret måste du enligt lag (1998:620) om belastningsregister genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ha ålagts påföljd för brott. Att du fått böter från SL för att ha åkt utan giltigt färdbevis är inte en påföljd för brott och således kommer detta inte att synas i belastningsregistret.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86931)