Böter eller tilläggsavgift

En biljettkontrollant i kollektivtrafiken ger dig ju inte en böter, utan en tilläggsavgift. Jag bara undrar om en fortkörningsböter faktiskt är en böter, eller en tilläggsavgift?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får den som driver kollektiv persontrafik ta ut tilläggsavgift för den som inte kan uppvisa en giltig biljett.

Fortkörning är dock ett brott mot Trafikförordningen (2 kap. 2 § Trafikförordningen). Enligt förordningens 14 kap. döms den som bryter mot Trafikförordningen till bland annat penningböter. Penningböter är ett straff och de kan enbart utfärdas av domstol, Polisen, Tullverket och Kustbevakningen. Privata aktörer som bolag som driver kollektiv persontrafik kan ej utfärda böter.

Med vänliga hälningar,

Megi XukthiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning