Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten

FRÅGA
Hej,Min make och jag köpte och ägde en lägenhet med 50% vardera. Han dog 5 augusti 2003.Efter hans död äger jag 100%. Nu vill styrelsen i min bostadsrätt att jag ska visa dokument på när jag blev 100 % ägare. Inget testamente fanns och inga särkullbarn.Min fråga: Är dödsdatumet det datum, som jag blev ägare till 100 %?Om inte, när övergår ägandet efter dödsfallet?Vilka dokument behövs, som styrker, när jag blev 100% ägare? Dödsbevis?Tacksam för svar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte riktigt varför de vill att du ska styrka ägandet så lång tid efter din mans död. Det verkar konstigt. Jag kommer dock här bara beröra frågan om när äganderätten övergick till dig.

Bestämmelser om arv och dödsbo finns i Ärvdabalken (ÄB).

I samband med arv och dödsbo upprättas dels en bouppteckning (20 kap. 1 § ÄB), dels förrättas ett arvskifte (23 kap. ÄB).

Idag är regelverket som följer: Om man är gifta och det inte finns några särkullbarn eller testamente är man ensam dödsbodelägare i din den döde makens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Då någon är ensam dödsbodelägare behövs det inte göras något arvskifte, det räcker med bouppteckning. Ägandet av bostadsrätten övergår då till den efterlevande maken den dag bouppteckningen registrerades på Skatteverket. Jag har ingen anledning att tro att det var annorlunda år 2003.

Du kan alltså uppvisa bouppteckningshandlingarna för föreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?