Bostadsrätt som gåva - undantas från bodelning?

2017-12-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag fick nyligen ta över mina föräldrars bostadsrätt som gåva. Nu ska jag och min man skiljas och han hotar med att lägenheten måste säljas och att han ska få hälften av den. Alla saker i lägenheten är mina föräldrars och jag och min man har inga egna möbler etc. Kan jag ge tillbaka bostaden till mina föräldrar, mitt ex har ingen som helst rätt till något av bostaden då jag själv betalar månadsavgiften och alla andra kostnader. Det ända vi har av värde är hans bil som vi båda står på vid lånet. Hur ska jag gå till väga för att ge tillbaka bostaden till mina föräldrar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att inget äktenskapsförord har upprättats er emellan då detta inte omnämns i frågan. Detta innebär att all egendom som huvudregel ska innefattas i bodelningen och delas lika mellan er makar vid en skilsmässa. I ett äktenskapsförord kan man dock bestämma att viss egendom ska utgöra en makes enskilda och därför undantas från bodelningen. I bodelningen ingår nämligen bara giftorättsgods enligt 9 kap. 1 § ÄktB.

Du uppger att du nyligen mottog dina föräldrars bostadsrätt som gåva. I 7 kap. 2 § p. 2 framgår att en gåva som en av makarna fått med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, utgör enskild egendom. Villkoret anses däremot inte kunna föreskrivas i efterhand. Mitt svar till dig blir således att gåvan måste ha skänkts till dig med villkoret att den skulle utgöra din enskilda egendom, för att du ska kunna undanta bostadsrätten från bodelningen. Annars ska värdet av bostaden samt bohaget däri hälftendelas i bodelningen oavsett om det enbart är du som betalat månadsavgifter och övriga kostnader.

Du undrar om du genom gåva kan ge tillbaks bostadsrätten till dina föräldrar och på så vis undanhålla den från bodelningen. I 11 kap. 4 § ÄktB stadgas att om en make utan samtycke från den andre maken inom tre år innan äktenskapsskillnad väcks genom gåva minskar sitt giftorättsgods så ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Detta innebär att värdet av bostaden fortfarande ska adderas till bodelningen, vilket betyder att ett sådant handlande inte skulle hjälpa dig.

Som huvudregel har vardera make rätt att i lottläggningen behålla sin egendom vilket framkommer av 11 kap. 7 § ÄktB, vilket däremot ska kompenseras ekonomiskt till den andre maken. I 11 kap. 8 § ÄktB uppges dock ett undantag, nämligen att den bäst behövande maken ska få överta bostaden förutsatt att denne kompenserar detta till den andre maken. Det ska dock finnas goda skäl för att bostaden ska tilldelas din make vid bodelningen och troligen kommer den tillfalla dig i lottläggningen om du så vill.

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?