Bostadsrätt som gåva

2015-02-07 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej,Jag skall ge bort en bostadsrätt som gåva, vad krävs för att göra detta, vilka papper och blanketter måste jag fylla i? Måste jag ha några vittnen?Räcker det med detta gåvobrev http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.210938.1411650361!/G%C3%85VOBREV.pdf och sedan detta skriva ett brev till bostadsrättsföreningen där jag som gåvogivare ansöker om utträde ur bostadsrättsföreningen och gåvotagare ansöker om tillträde.Räcker detta eller behöver jag tänka på något mer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Formkraven för överlåtelse av bostadsrätt framgår av 6:4 i bostadsrättslagen. Det som krävs är att avtalet är skriftligt och skrivs under av både gåvogivare och gåvotagare samt att det framgår vilken lägenhet det rör sig om samt ett pris för det fallet att något vederlag lämnas. Av 6:5 bostadsrättslagen framgår att överlåtelsen är ogiltigt för det fall att gåvotagaren vägras medlemskap i föreningen, det är därför bra om ni kontaktar föreningen för att säkerställa att ett medlemskap kommer att godkännas.

Det gåvobrev som du hänvisat till uppfyller kraven enligt 6:4 bostadsrättslagen och du behöver alltså inga vittnen. Om du är gift, registrerad partner eller sambo måste även den personen skriva under gåvoavtalet

Det du också bör tänka på är de skattemässiga konsekvenserna av gåvan. Om det är en ren gåva och du inte erhåller något vederlag inträder inte heller några skattemässiga konsekvenser. Om du erhåller vederlag som understiger marknadsvärdet av bostadsrätten räknas delen som utgör vederlag som ett köp och den andra delen som gåva, detta enligt delningsprincipen. Konsekvensen av detta är att du måste ta upp den delen som räknas som köp till beskattning.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (282)
2020-07-08 Skatt på gåva
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva

Alla besvarade frågor (81796)