FrågaÖVRIGTÖvrigt17/06/2024

Bosättningsbaserade förmåner vid utlandsresor

Hej! Jag och min sambo har fått preliminär återkrav från Försäkringskassan om ca 800 000 kr för barnbidrag, föräldrapenning och flerbarnstillägg för våra två små barn. Deras skäl är att vi inte har varit bosatta i Sverige. Utredningen startades då barn nr. 2 inte är folkbokförd i Sverige än. Vi är en resande familj och under mammaledigheten rest till olika länder fram och tillbaka till och från Sverige då vi inte är bundna till en arbetsplats och jobbat alltid hemifrån som företagare. Vi är inte folkbokförda någon annanstans än i Sverige och har inte tagit ut lön under tiden av föräldraledigheten. Det finns underlag i form av flygbiljetter, hotell och bankkontoutdrag från vilka datum vi var borta från Sverige. Försäkringskassan har räknat hela perioden från när barn 1 har fötts den 1:a november 2021 fram till idag då vi har haft två föräldraledigheter i sträck. Vilka lagar finns när det gäller resandet under föräldraledigheter? Vad jag kunde hitta att man behöver göra anmälan endast om man ska vara borta minst 6 månader i sträck men vilka lagar finns om man har rest fram och tillbaka till och från Sverige i olika perioder? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Socialförsäkringsbalken (SFB) för att svara på din fråga.


Barnbidrag, föräldrapenning och flerbarnstillägg är enligt 5 kap. 9 § SFB så kallade bosättningsbaserade förmåner. En person anses vara bosatt i Sverige och ha rätt till dessa förmåner om de har sin egentliga hemvist i Sverige, enligt 5 kap. 2 § SFB. En person som är bosatt i Sverige och som lämnar landet ska fortfarande anses vara bosatt här i landet om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år (5 kap 3 § 2 st SFB).


Dock för den tid ni vistas i ett land som inte ingår i Europeiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz kan förmåner baserade på bosättning lämnas endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex månader (5 kap 14 § SFB).


I slutändan är det Försäkringskassan som fastställer om en person är bosatt i landet enligt Socialförsäkringsbalkens mening. Om ni inte kan visa att ni och era barn är bosatta i Sverige kan Försäkringskassan kräva återbetalning. Det finns inget som säger att ni inte kan resa fram och tillbaka men vid en sådan situation måste ni kunna visa att ni fortfarande är bosatta i Sverige.


Vad ni kan göra

Samlade Bevis: Samla alla möjliga bevis som stödjer er stadigvarande bosättning i Sverige. Detta kan inkludera:

  • Hyreskontrakt eller ägarbevis för bostad i Sverige.
  • Skattebesked som visar att ni är skrivna i Sverige.
  • Flygbiljetter, hotellbokningar och andra resedokument som visar när ni har varit utomlands och när ni har återvänt till Sverige.
  • Bankkontoutdrag som visar regelbundna transaktioner i Sverige.

Skriftlig Redogörelse: Skriv en detaljerad redogörelse för er situation, förklara hur och varför ni har rest, samt förtydliga er avsikt att återvända till Sverige efter varje resa.


Kommunikation med Försäkringskassan: Var noggrann i er kommunikation med Försäkringskassan och se till att alla era dokument och förklaringar är tydliga och kompletta. Be om klargörande kring vilka specifika perioder och omständigheter de ifrågasätter.


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000