Borttappat skuldebrev

2019-05-13 i Skuld
FRÅGA
Hej!Jag har betalat tillbaka en skuld enligt ett skuldebrev som upprättades tillsammans med långivaren.Långivaren har nu tappat bort sitt exemplar av skuldebrevet som man ska riva vad jag har förstått. Hur gör man då? Kan man skriva ett kvitto och vilka uppgifter bör i så fall finnas med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Man kan ansöka till Kronofogdemyndigheten om att dödförklara skuldebrevet enligt lagen om dödande av förkommen handling 2 §. Ansökan ska dock göras av den som du utfärdade skuldebrevet till. Detta är viktigast om du undertecknat ett löpande skuldebrev enligt skuldebrevslagen (SkbrL) 11 §. Eftersom skuldebrevet går att godtrosförvärva finns det alltså en risk att en godtroende förvärvare försöker göra handlingen gällande gentemot dig. Är personen i god tro, alltså inte har anledning att misstänka att du redan betalt har personen rätt att få betalt av dig om den besitter handlingen enligt SkbrL 15 § 4 st.

Jag råder dig därför ändå att underteckna ett kvitto tillsammans med långivaren angående betalningen som gjorts precis som du föreslår. Viktigast att ha med är att långivaren medger att samtliga skulder är betalda och slutreglerade, datum, underskrifter och namnförtydligande. Skulle en person eller långivaren själv återkomma med skuldebrevet i hand kan du bestrida med hjälp av ditt kvitto eftersom du inte återfått handlingen enligt SkbrL 21 §.

Hoppas du fått någon ledning på vägen och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll