Borttappade nycklar ersättning

FRÅGA
Hej. Jag rastar grannarnas hundar och har nycklar till ett flertal. Nu har jag tappat bort nycklarna på annan ort och de kan inte på något sätt kopplas till mig eller grannarna. Nycklarna kan komma med posten då jag har en stöldskyddsbricka på dem. Vad är jag skyldig till dem vars nycklar jag tappat bort? Är jag skyldig att betala nytt lås eller bara kostnad för nya nycklar? Hur går jag till väga?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Sakskador är ersättningsgilla enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) (1972:207) se här. Detta förutsätter att du tappat bort nycklarna medvetet eller av vårdslöshet. Enligt rättspraxis ska, för att du ska anses vara vårdslös och skadeståndsskyldig, den som orsakat skadan i sitt agerande frångått vad som kan bedömas som normal aktsamhet. Ett argument är att du borde ha låst in nycklarna hemma innan du begav dig till en annan ort. Det är emellertid svårt att avgöra vad normal aktsamhet är i förevarande fall.

Det krävs för skadeståndsskyldighet att det finns ett orsakssamband mellan ditt agerande och skadan (borttappade nycklar) samt att orsakssambandet ska vara adekvat, dvs. rimligen förutsebart. Det är svårt att avgöra om detta föreligger utifrån de omständigheter du angivit i frågan, varför det slutligen är upp till en domstol att avgöra. Det kan endast komma till domstol om grannarna lämnar in en stämningsansökan mot dig till tingsrätten, en åklagare kan inte väcka allmänt åtal eftersom du bl. a. inte gjort dig skyldig till ett brott.

Ersättning för en sakskada ska omfatta sakens värde och annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § SKL. Detta innebär samtliga kostnader för att byta lås. Däremot kan du jämka, återigen förutsatt att de går vidare till domstol, skadeståndet till att endast avse kostnaden för självrisk enligt 3 kap. 6 § SKL om låsbytet täcks av deras försäkring. Om du inte får betalt för att rasta hundarna kan domstolen jämka skadeståndet till vad som är skäligt utifrån det faktum att du arbetar gratis, ansvaret är då enligt rättspraxis mer begränsad.

Det bästa är om du är ärlig om saken och öppen för idéer om hur du kan bidra till att ersätta skadan. Undersök också bland försäkringsbolagen hur det fungerar med borttappade nycklar, särskilt grannarnas försäkringsbolag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?