Bortskänkt kapital innan skilsmässa

2015-03-08 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru ska skiljas .Vi har lämnat in ansökan men har betänketid i 6 mån pga gemensamma barn.Nu undrar jag om jag har laglig rätt att skänka bort mitt kapitalinnan skilsmässan trätt i laga kraft.Och om detta skulle beskattas på något vis?
SVAR

Hej!


Inledningsvis kan nämnas att vid skilsmässa ska ni göra en bodelning där ni delar upp ert giftorättsgods. Om ni bara har enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andre maken behöver ni inte göra någon bodelning (se ÄktB 9:1).

Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som fanns den dag då talan om skilsmässa väcktes (se ÄktB 9:2). Detta innebär att ni skall fördela det giftorättsgods som vardera maken var ägare till den dag som ansökan om skilsmässa lämnades till tingsrätten.

Till skydd för att en make "planerar" skilsmässan och bodelningen genom att ge bort eller på annat sätt avhända sin egendom i syfte att egendomen inte ska ingå i bodelningen finns en skyddsregel (se ÄktB 11:4). Denna regel innebär att egendom som någon av makarna avhänt sig inom tre år från ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in ska räknas i bodelningen om makens giftorättsgods minskat i inte "obetydlig omfattning". Inte obetydlig omfattning brukar vara då 10 % av makens giftorättsgods minskats.

För din del innebär detta att om det kapital du vill skänka bort inte är din enskilda egendom utan är en del att ditt giftorättsgods samt överstiger 10 % av värdet på ditt giftorättsgods så kommer det räknas i bodelningen även fast du har skänkt bort det.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll