Bortförd i bil mot sin vilja - olaga frihetsberövande

FRÅGA
Hej! Jag åkte bil med mitt ex. Vi bråkade och jag bad om att bli utsläppt. Han vägrade att släppa ut mig. Jag skrek att han skulle släppa ut mig men han vägrade. Jag blev rädd och obekväm. Han fortsatte att köra cirka 2 mil. Är detta olagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Den brottsliga handling som ligger närmast att likna med det du har varit med om är olaga frihetsberövande. Detta brott regleras i 4 kap 2 § Brottsbalken. Du hittar brottsbalken här.

Ett olaga frihetsberövande är när man på något vis avsiktligt hindrar någon annan från att röra sig fritt. Att köra iväg i en bil tillsammans med någon mot dennes vilja är definitivt att begränsa den personens rörelsefrihet. Dock tror jag att det är svårt att bevisa att ditt ex har begått en brottslig handling. För att händelsen ska leda till en fällande dom ska det gå att bevisa på något vis att han avsiktligt och mot din vilja rörelsehindrat dig under en viss tid. Finns en stor risk att det blir en ord mot ord situation om det nu inte finns några vittnen eller andra bevis på att denna händelse har skett och att den skett mot din vilja.

Vi uppmuntrar alltid personer som känner att de blivit utsatta för brott att polisanmäla händelsen. Dock är det viktigt att vara lite medveten om bevissvårigheten.

Brottet Olaga frihetsberövande är en mildare variant av brottet Människorov. Människorov är exempelvis att hålla fast/spärra in någon för att utpressa personen, skada denne till liv eller hälsa eller att tvinga denne till tjänst av något slag.

Om det i ditt fall "endast" var att han vägrade att stanna och släppa ut dig under en kortare tid utan att han utpressade dig eller liknande är brottet Olaga frihetsberövande mer passande brottsrubricering. Straffet för brottet Olaga frihetsberövande är böter eller fängelse i högst 10 år boende på hur grovt det anses vara.

Hoppas du fick lite vägledning,

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (530)
2018-05-27 Hemfridsbrott - att intränga eller kvarstanna på annans tomtmark
2018-05-26 Farmor försökt ta barn från skola utan vårdnadshavares samtycker eller medvetenade
2018-05-24 Vad gör man sig skyldig till om man begår inbrott i källarförråd?
2018-05-24 Spela in möte, lagligt?

Alla besvarade frågor (54529)