Bortförande av egna barn

2021-05-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Om en slovakisk kvinna som är gift med en svensk man och dom bor i Sverige, tar med sig deras gemensamma barn och flyttar till Slovakien, räknas det som kidnappning då.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Då paret i din fråga är gifta kommer jag att i mitt svar utgå ifrån att de har gemensam vårdnad om barnet.

Står barnet under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare ska dessa gemensamt bestämma i frågor som rör barnet personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken (FB). Att ena föräldern för bort det gemensamma barnet utan den andres samtycke står därför i strid mot bestämmelserna i föräldrabalken.

Eftersom paret har gemensam vårdnad om barnet så krävs faderns samtycke för att kvinnan ska få ta barnet till Slovakien. Om han inte ger sitt medgivande och modern ändå åker med barnet gör hon sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, detta regleras i 7 kap. 4 § brottsbalken.

Människorov är ett brott som i vardagligt tal ofta benämns som kidnappning. Brottet människorov däremot regleras i 4 kap. 1 § brottsbalken. För att dömas till människorov krävs det att man för bort någon med "uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning". Man ser alltså till avsikten med bortförandet.

Sammanfattnings kan sägas att det i din fråga inte framgår något om moderns avsikt med flytten men att det troligtvis inte rör sig om kidnappning eftersom detta brott kräver att man har som avsikt att skada personen man bortför.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2712)
2021-12-08 Införsel av batong - smugglingsbrott?
2021-12-01 Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom

Alla besvarade frågor (97717)