FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/01/2018

Bortfallande av påföljd

En fråga om bortfallande av påföljd

En person blivit dömd för Grov misshandel av Tingsrätt, Dom 2013-11-13, Fängelse 1 år 8 månader samt Övergrepp i rättssak, Dom 2014-02-12 till 3 månaders fängelse.

Personen befinner sig utomlands och vill veta när påföljden är preskripterad så att personen kan återvända till Sverige.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken.

Har fängelse utdömts bortfaller straffet om domen inte har verkställts inom en viss tid från det att domen vann laga kraft, 35 kap 8 § brottsbalken. En dom från tingsrätten vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats.

Har fängelse i mindre än ett år utdömts bortfaller påföljden efter 5 år. Har fängelse mellan 1 år och 4 år utdömt bortfaller påföljden efter 10 år.

Gällande domen om grov misshandel bortfaller påföljden efter 10 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av januari 2024.

Gällande domen om övergrepp i rättssak bortfaller påföljden efter 5 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av mars 2019.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo