Bortfallande av påföljd

2018-01-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
En fråga om bortfallande av påföljdEn person blivit dömd för Grov misshandel av Tingsrätt, Dom 2013-11-13, Fängelse 1 år 8 månader samt Övergrepp i rättssak, Dom 2014-02-12 till 3 månaders fängelse.Personen befinner sig utomlands och vill veta när påföljden är preskripterad så att personen kan återvända till Sverige.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken.

Har fängelse utdömts bortfaller straffet om domen inte har verkställts inom en viss tid från det att domen vann laga kraft, 35 kap 8 § brottsbalken. En dom från tingsrätten vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats.

Har fängelse i mindre än ett år utdömts bortfaller påföljden efter 5 år. Har fängelse mellan 1 år och 4 år utdömt bortfaller påföljden efter 10 år.

Gällande domen om grov misshandel bortfaller påföljden efter 10 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av januari 2024.

Gällande domen om övergrepp i rättssak bortfaller påföljden efter 5 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av mars 2019.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2738)
2022-01-28 Får man bära kroppskamera som privatperson?
2022-01-28 Olagligt att hantera dynamit
2022-01-27 När är det möjligt att ansöka om tillträdesförbud till butik?
2022-01-20 Syns anmärkningar i belastningsregistret för arbetsgivare inom barnomsorg och LSS verksamhet?

Alla besvarade frågor (98701)