Borgensförbindelse och skador på hyresrätt

Jag borgade såsom för egen skuld för min mammas hyresrätt 2003. Hon har skött sina hyror. Nu är hon avliden, kan hyresvärlden hävda att jag ska stå för renovering av hennes lägenhet på grund av att hon rökt inne? Kan borgensåtagandet anses vara preskriberat?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det beror - som det ofta gör - lite på situationen. Ditt borgensåtagande är ju en form av avtal mellan dig och borgenären (här hyresvärden), och det beror alltså på vad ni avtalade vad som omfattas. Kanske har du bara gått i borgen för hyresbetalningarna? I så fall kan du inte krävas för skada som har uppstått i lägenheten. Om borgensavtalet däremot innefattade alla typer av skulder som kunde uppstå på grund av att din mamma bodde i hyresrätten kan du förmodligen krävas på renoveringskostnaderna. Möjligt är ju exempelvis att borgensavtalet innebar att du gick i borgen för alla skyldigheter som uppstår till följd av hyresavtalet.

Det framgår förmodligen i hyresavtalet om hyresgästen skall stå för denna typ av skador eller inte, men troligt är att hyresgästen skall det. Grundregeln, om inget annat har avtalats, är enligt 9 och 15 §§ Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994) att hyresgästen skall hålla lägenheten i "normalt skick", vilket måste innebära att röklukt och dylikt avlägsnas. Det är inte sannolikt att hyresavtalet befriar hyresgästen från sådan skyldighet.

När det gäller preskriptionen, inträder preskription som huvudregel tio år efter att fordringen uppstod så länge borgenären inte exempelvis har försökt kräva in skulden. Fordringen uppstod ju här när "skadan" uppstod; borgensavtalet i sig är däremot något som inte i sig preskriberas.

Sammanfattningsvis blev, om inget annat stod i hyresavtalet, din mamma skyldig att betala för renovering till följd av röklukten. Om du nu kan bli krävd på pengarna beror på vad din borgensförbindelse omfattade; förhoppningsvis finns det ett skriftligt avtal med den. Om det exempelvis innebär att du går i borgen för "alla skyldigheter som uppstår till följd av hyresavtalet" omfattas kostnaden. Om det däremot exempelvis har avtalats att du "går i borgen för samtliga hyresbetalningar", kan du inte krävas på några pengar.


Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000