Borgensåtagandes upphörande

FRÅGA
Hej! Om man har en borgesman på en lägenhet på grund av en betalningsanmärkning hos men, kan man då "avsluta" borgensmannen när betalningsanmärkningen försvinner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Borgensåtagandets villkor är mer eller mindre helt upp till parterna att utforma. Det gäller även ifråga om borgensåtagandets upphörande. Därför vill jag råda dig att i första hand ta en titt på vad avtalet mellan gäldenären, borgensmannen och borgenären stipulerar. Skulle avtalet inte ge de svar du letar efter är huvudregeln att borgensåtagandet upphör först när gäldenären är skuldfri. Ibland förekommer också gäldenärsbyte. Detta får inte ske utan borgenärens samtycke. Detta följer av att avtal skall hållas, vilket är en allmän rättsgrundsats i svensk (och på de flesta komparativa håll) avtalsrätt. Borgensmannen bör därför inte kunna skiljas från sin börda med mindre än att borgenären givit sitt samtycke därtill.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (343)
2019-04-01 Kan jag häva ett borgensåtagande?
2019-03-31 Personligt borgensåtagande i bolag
2019-03-30 För mycket i lön - condictio indebiti
2019-03-21 Vad gör jag när jag blivit utsatt för kreditkortsbedrägeri?

Alla besvarade frågor (67924)