Borgensåtagande vid bilköp

2017-05-11 i Skuld
FRÅGA
Hej! För några år sedan gick jag i borgen för min då bästa vän när han skulle köpa en bil. Vi är nu inte vänner längre och killen som jag gick i borgen för vill straffa mig nu genom att inte betala klart skulden på bilden och säger att han aldrig kommer att göra det. Finns det något jag kan göra för att komma ur det här eller måste jag betala 90000 kronor snabbt? Måste jag betala alla hans p-botar också? Kan jag sälja bilen eller överta bilen på något sätt? Han äger en Pizzeria, han har ett eget byggföretag med mera medan jag har blivit arbetslös och inte har några pengar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det två typer av borgensåtaganden: Proprieborgen och enkel borgen. En proprieborgen brukar formuleras som att man går i borgen ”såsom för egen skuld”, vilket innebär att borgenären (den som har rätt att driva in skulden) kan välja fritt mellan att kräva betalning från antingen gäldenären (den som har en skuld till borgenären) eller borgensmannen (den som har ingått ett borgensåtagande). Vid en enkel borgen blir däremot borgensmannen betalningsskyldig endast om gäldenären inte betalar. Det framgår inte av din fråga vilken typ av borgensåtagande det handlar om i ditt fall, men om bilägaren vägrar att betala skulden blir du som borgensman betalningsskyldig oavsett vilken typ av borgen det handlar om.

Du kan behöva betala bilägarens skuld
Ett borgensåtagande är ett avtal mellan borgensmannen och borgenären. När man har ingått ett avtal är man skyldig att fullgöra avtalsförpliktelsen och får inte ångra sig i efterhand. Det framgår av en allmän rättsprincip som kallas pacta sunt servanda, "avtal ska hållas". För att du inte ska behöva betala enligt borgensavtalet krävs det därmed att du kommer överens med borgenären om det. Du kan alltså inte ensidigt dra dig ur avtalet.

Som jag förstår din fråga har du endast gått i borgen avseende bilköpet, så du behöver inte betala bilägarens parkeringsböter. Var och hur bilen står parkerad har ju ingenting med köpet att göra. Borgensåtagandet ger dig dock inte något anspråk på bilen, så du kan inte sälja eller överta den på något vis.

Du kan kräva ersättning av bilägaren i efterhand
Sammantaget innebär alltså detta att du kan behöva betala bilägarens skuld. Det är dock viktigt att ha i åtanke att bilägarens skuld inte därmed försvinner. Skillnaden blir att bilägaren blir skyldig dig pengar istället för den ursprunglige borgenären. I juridisk fackterminologi säger man att du har regressrätt, det vill säga att du i efterhand kan kräva att bilägaren betalar skulden till dig i samma utsträckning som du har behövt betala till den ursprunglige borgenären. Om bilägaren vägrar att betala, kan du vända dig till kronofogden som kan hjälpa dig att driva in skulden.

Om borgenären skulle kräva dig på betalning för bilägarens skuld, så rekommenderar jag att du kontaktar borgenären, förklarar din situation och försöker att komma överens om en betalningsplan, så att du inte behöver betala allt på en gång. Varje betalning du gör till borgenären kan du därefter kräva av bilägaren. Om han fortfarande vägrar att betala kan kronofogden hjälpa dig att driva in skulden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (518)
2021-11-29 Vad kan man göra om man inte får tillbaka utlånade pengar?
2021-10-31 Gåvobrev och överlåtelseförbud
2021-10-28 Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?
2021-10-27 Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?

Alla besvarade frågor (97671)