Borgensåtagande för en hyresrätt vid byte av fastighetsägare

2021-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej !Om man borgar för en hyresrätt , går den borgen automatiskt vidare om fastigheten byter ägare ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så föreligger det två avtalsrelationer i detta fall, ett är mellan hyrestagaren och hyresvärden och ett mellan borgensmannen och hyresvärden. Bestämmelser om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB) 10 kap 8–12 §§. En borgensman är en försäkran att hyresvärden kommer att få in pengarna för hyran. Om hyresgästen inte kan betala har värden rätt att kräva pengarna från borgensmannen.

Vad händer om fastigheten som är uthyrd byter ägare?

Borgensåtagandet är en förpliktelse mellan dig och borgenären, dvs hyresvärden. Det har alltså inte någon koppling till fastigheten ifråga. För att undkomma borgensåtagandet i de fall fastigheten byter ägare, måste borgensmannen och hyresvärden komma överens om at borgensåtagandet ska upphöra.

Preskription av borgensåtagandet

Ett borgensåtagande kan även upphöra om det preskriberas. Preskriptionen medför att borgenären inte kan kräva betalning av borgensmannen för hyresgästens skuld, (8 § st. 1 Preskriptionslagen).

Sammanfattning

Ditt borgensåtagande kommer alltså att stå kvar om fastigheten byter ägare, om inte du och hyresvärden kommer överens om att det ska upphöra.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96379)