Borgensansvar

Hej!

Om två personer går i borgen med delat ansvar för ett banklån på 100 000 kr som någon har tagit för att kunna köpa en bostadsrättslägenhet. Och det nu visar sig att denne inte kan betala ränta och amorteringar på lånet, vad kan baken göra i det fallet för att få tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Borgensförbindelser regleras i 10 kap. Handelsbalken. Det finns två typer varav den ena är mindre vanlig idag. Det normala är det som kallas proprieborgen och beskrivs i 10 kap. 11 §. Man är då solidariskt ansvarig för skulden eller som det står i lagtexten, man svarar ”en för alla och alla för en för sin förbindelse”. Det mindre vanliga är att man endast svarar för en viss del av skulden. Låt säga att fordran löper på 100 000 kronor men att en borgensman endast går i borgen för ett lägre belopp, då kan borgensmannen endast krävas på det lägre beloppet.

Vid en proprieborgen kan banken kräva dels låntagaren men även de båda borgensmännen på hela skulden. Om en av borgensmännen krävs på hela beloppet har denne då en regressfordran gentemot de övriga, det innebär att hen kan kräva låntagaren på hela beloppet eller övriga borgensmän på deras andel.

Att gå i borgen för en skuld är något som man ska ta på allvar och inte göra lättsinnigt. I Olaus Petris domarregler kan man läsa att den som går i borgen, han går i betalning. Det är en gammal skrift men man väljer att ta med dem i lagboken vilket visar på allvaret i frågan.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”