Borgenmans möjlighet att säga upp borgen och regressrätt

2019-06-22 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Det är så att min närmsta vän gick i borgen för sin dåvarande pojkvän för nån månad sen eller två och sen gjorde han slut med henne och har ej jobb att betala hyran så det kommer ju hon få på sig. Finns det något hon kan göra för att få ut honom eller säga upp lägenheten innan det blir så illa att hyran läggs på henne? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att hyreskontraktet är mellan pojkvännen och hyresvärden vilket borgensmannen i så fall inte kan påverka. Följande svar kommer därför utgå från vilka möjligheter som återstår.

Borgensåtagande regleras i 10 kap. 9 § handelsbalken. Lagen är gammal och kortfattad. Praxis och allmänna rättsregler reglerar området i stor utsträckning. Utgångspunkten är att borgensmannen ej kan avsäga sig sitt åtagande såvida annan säkerhet kan ställas, såsom om pojkvännen kan hitta en annan borgensman som träder i din väns ställe. Detta måste då förhandlas och godkännas av alla inblandade. Däremot finns det en särskilt bestämmelse avseende borgensåtaganden som säkerhet för hyra som ger borgensmannen rätt att säga upp sitt åtagande med 9 månaders uppsägningstid, dock som tidigast 2 år efter det att åtagande inletts (12 kap. 28 a § jordabalken).

Vidare ges din vän, borgensmannen, regressrätt mot gäldenären, ex-pojkvännen, om hon blir tvungen att utge betalning på grund av sitt borgensåtagande. Regressrätten innebär att hon har rätt att återkräva pengarna av sin ex-pojkvän som hon har betalt på grund av borgensåtagandet. I första hand bör hon vända sig direkt till pojkvännen och försöka få betalt. Når hon ej framgår med detta kan hon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information om hur detta går till hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (587)
2019-08-09 Bestridande av faktura på grund av överlåtelse av betalningsansvar
2019-07-29 Kan ansöka om betalningsföreläggande för att få skuld betald
2019-07-25 Hur gör vi för att dokumentera ett lån?
2019-07-13 ​Måste jag betala min exmakes del av lånet?​​

Alla besvarade frågor (72048)