Borde jag överklaga återkallandet av mitt körkort?

Hej, transportstyrelsen överväger att ingripa mot mitt körkort och körkortstillstånd.

Detta då jag var med i en olycka under slutet av min prövotid, ca två månader kvar till dess slut. Krocken skedde i november då det var snöoväder och dåligt vägunderlag då ingen snöröjning hade skett. Jag kommer från en sidoväg ca 20-10 km/h och saktar ner men jag får inte stopp. Detta är ca 30 m innan t-korsningen där jag har väjningsplikt, jag får precis stopp på bilen så nosen sticker ut. Den andra bilen som kommer från vänster ser detta ca 50 m innan men får inte heller stopp på deras 40-vägen och börjar sladda och svänga in mot mig så den träffar inte nosen utan rakt in i min förardörr. Den tränger förbi och fortsätter in långt åt höger. Efter krocken är det ingen som har blivit skadad förutom jag men det är endast muskulärt och har läckt. Hur ska jag yttra mig i detta? Bör jag överklaga?

De bestämmelser som gäller i fallet är följande: 5 kap. 3 § 4 och 5 kap. 2 och 6 § körkortslagen (1998:488)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Mot bakgrund av vad du har berättat om händelsen tolkar jag det som att deras skäl för att vilja återkalla ditt körkort är med anledning av just fjärde punkten i körkortslagen 5 kap. 3 § och att de antagligen hävdat att du inte har följt stopplikten.


Beslutet om återkallande av körkort går att överklaga

Eftersom Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet så blir även, förutom körkortslagen, förvaltningslagen (FL) tillämplig. Ett beslut om återkallande av körkort går att överklaga, FL 22 §.

I beslutet ska de ha informerat dig om motiveringen bakom beslutet, så att du får veta på grund av vilket skäl som de vill återkalla körkortet. Om de inte har skrivit i beslutet vilka skälen är utan bara angett de paragrafer du nämner kan du begära att de ska berätta skälen för dig, FL 20 §.


Det är viktigt att överklagandet kommer in till Transportstyrelsen inom 3 veckor efter att du fick beslutet

Överklagandet måste ha inkommit till Transportstyrelsen inom 3 veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, för att de ska göra en prövning av det i allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska göras skriftligen och behöver skrivas under av dig. FL 23 § och FL 22a §.)


Hur du ska överklaga och hur du kan få hjälp med det

Du ska i beslutet ha fått information om hur du kan överklaga det, FL 21 § 2 st. Om du ändå inte skulle ha fått veta hur du ska göra för att överklaga, eller om du känner att du fortfarande har frågor kring det har Transportstyrelsen en serviceskyldighet eftersom de är en förvaltningsmyndighet, FL 4 - 5 §§. Detta innebär att de är skyldiga att svara på frågor och hjälpa dig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.


Det är svårt med så lite information att säga hur det kommer att gå för dig i det här ärendet. Med den information du ger låter det som en olycka precis som du själv säger, med svåra omständigheter som snöoväder och dåligt väglag eftersom ingen snöröjning skett. Ingen annan än du kan säga om du borde överklaga, men det kan väl vara värt att göra det. Du har knappast något att förlora, och kanske gör förvaltningsrätten en annan bedömning än Transportstyrelsen. Om de återkallar körkortet kommer det också finnas en spärrtid inom vilken du inte kan skaffa ett nytt körkort, och du måste göra både förarprovet och kunskapsprovet igen. Om det var just fjärde punkten i körkortslagen 5 kap. 3 § det gäller och att iaktta stopplikten, finns det en chans att överträdelsen kan betraktas som ringa vid en prövning i förvaltningsrätten med tanke på omständigheterna du tog upp som får det att låta som en olycka. Det är dock väldigt svårt att säga vilken bedömning de kommer att göra och absolut inget jag kan ge dig några garantier om, dessvärre. Jag hoppas att du har fått lite vägledning och stöttning genom detta svar.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning