Borde jag göra en anmälan om jag blir utsatt för bedrägeri?

Min flickvän har blivit utsatt för bedrägeri. Hon ha köpt en valp från Norge för 12.000 kr, företaget trans pet global agency skulle leverera valpen men extra kostnader uppstod hela tiden och dom säger att det krävs mer pengar pga en massa saker som dom hittar på. Dom hotar med att avliva hunden, att den inte går att skicka tillbaka osv. Jag har kollat upp människan som anses va säljaren och jag tycker allt verkar väldigt konstigt både med säljaren och företaget. Företaget har inga bra rewiews satt säga och säljaren har jag sökt upp och inget stämmer. Företaget säger också att hela summan betalas tillbaka vid leverans av hunden, hur tjänar dom då pengar tänker jag? Flickvännen kollade upp kontot som hon skickade pengarna till och det är varken företaget eller säljarens namn. Är detta tillräckligt för att göra en anmälan utan att polisen skiter i allt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Utifrån informationen i din fråga finns det tyvärr en risk att din flickvän har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om flickvännen tror att hon har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att hon gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att hon ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att hon ska ha rätt till ersättning av sin hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta banken och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk också på att spara eventuella konversationer, exempelvis via mail, som senare kan användas som bevis.

Det är tyvärr svårt för mig att direkt svara på om det finns tillräckligt med bevis för att någon ska kunna hållas ansvarig för brottet, utan detta är en bedömning som polisen, åklagare och domstolen får avgöra. Även om ni inte tror att anmälan kommer att leda någonstans skulle jag rekommendera att flickvännen gör en polisanmälan ändå eftersom ny bevisning kan komma fram senare och dessutom ökar det chanserna för att få ut ersättning av försäkring och möjligheten till att få eventuellt skadestånd.

Hur gör man en polisanmälan?

Din flickvän kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När hon gör detta kan hon uppge att hon vill begära skadestånd, och hon behöver inte ge ett exakt belopp där och då. .

Vad händer efter anmälan?

Efter att man har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att man inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det i detta fall saknas tillräcklig bevisning.

Möjligheten till ersättning

Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar din flickvän har förlorat på grund av bedrägeriet.

För det första kan hon få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att hon har begärt skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa henne att driva skadeståndsfrågan. Då kan hon få ersättning för de pengar hon har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan dessutom hjälpa henne att driva in skadeståndet i sådana fall.

För det andra kan man i vissa fall få ersättning ur sin hemförsäkring. Din flickvän kan så snart som möjligt kontakta sitt försäkringsbolag, anmäla skadan och fråga om hon har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.

För det tredje kan man få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan görs hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/

Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har din flickvän fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om hon har en hemförsäkring kan hon kontakta sitt försäkringsbolag och fråga om hon har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Man kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om man har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo