Bör man låna ut pengar till en eller flera gäldenärer och vad bör finnas med i ett skuldebrev?

Jag ska låna ut pengar till min son som är gift, pengarna ska användas till att köpa en koloni som ska användas av min son, hans fru och barn(jag lånar ut 75% av kostnaden för kolonin)

Bör jag låna ut pengarna till min son eller till min son och hans fru gemensamt?

Vad bör skrivas i skuldebrevet?

Tacksam om jag kan få hjälp att tänka kring detta.

Lawline svarar

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna kring skuldebrev finns i Skuldebrevslagen (SkbrL). Jag kan börja med att kort berätta om vilka varianter av skuldebrev som finns och därefter redovisa saker du bör tänka på vid upprättande av ett skuldebrev.

Allmänt om skuldebrev

Det finns olika typer av skuldebrev; enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en specifikt namngiven person. Utgångspunkten är att du som långivaren varken kan ge bort eller sälja rätten att kräva tillbaka pengar från din son och hans fru, d v s låntagarna, utan att berätta om överlåtelsen och vem den nya ägaren av skuldebrevet är för dem. Det är mycket lättare att överlåta ett löpande skuldebrev Det är mycket enklare att överlåta ett löpande skuldebrev, vilket innebär att du kan sälja eller ge bort skuldebrevet till i princip vem som helst. Det finns två olika sorters löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Med innehavarskuldebrev menar man att den person som besitter skuldebrevet kan kräva betalning av låntagaren – inget annat krävs än skuldebrevet. Vad gäller orderskuldebrev måste den som har skuldebrevet kunna visa ett kvitto på att denne fått, alternativt köpt skuldebrevet av den före detta innehavaren.

Om du vill kunna sälja skuldebrevet senare skulle jag därmed rekommendera dig att uppmana din son och svärdotter att upprätta ett löpande skuldebrev för dig.

Bör du låna ut pengarna till din son eller till paret gemensamt?

Om du lånar ut pengar till din son är det enbart denne som är skyldig att betala tillbaka pengarna till dig. Om du däremot lånar ut pengar till både din son och hans fru har de ett s k solidariskt ansvar, vilket innebär att du har rätt att välja vilken av dem som ska krävas och kan kräva vem som helst av paret på hela skulden (2 § 1 st. SkbrL).

Din son och hans fru kan också avtala med dig om ett delat ansvar, vilket innebär att du inte kräva någon av dem på mer än deras egna andel av skulden.

Fördelen med att låna ut pengar till båda av dem är alltså att du har fler gäldenärer att kräva betalning av. Om din son saknar ekonomisk möjligheter att betala tillbaka lånet och du verkligen behöver pengarna kan du i ett sådant fall vända dig till din svärdotter och få betalt för skulden. Efter att hon har betalat dig har hon ett regressansvar mot din son, vilket innebär att hon kan återkräva hans andel av skulden som han skulle betalat (2 § 2 st. SkbrL).

Vad bör finnas med i skuldebrevet?

För att skuldebrevet ska vara giltigt måste fyra kriterier uppfyllas. Dessa kriterier finns inte lagstadgade men framgår av förarbetena till lagen (SOU 1935:14).

Skuldebrevet måste vara:

- skriftligt

- till yttre fristående (d v s ska bara ge uttryck för en fordran, det ska inte framgå varför de har utfärdat skuldebrevet)

- ensidigt (d v s det ska inte framgå motprestationer, exempelvis att du ska låna ut en viss summa till dem)

- en utfästelse om ett penningbelopp (d v s de ska betala tillbaka med pengar)

Det kan även vara bra att ta med villkor i skuldebrevet, såsom när skulden ska betalas (förfallodatum) eller om skulden ska delbetalas. Om inget framgår av skuldebrevet är huvudregeln att hela skulden ska betalas när du - eller den personen som innehar skuldebrevet , om det rör sig om exempelvis ett innehavarskuldebrev - begär det (5 § SkbrL).

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan vår avtalsrobot hjälpa dig med detta (klicka här).

Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo