Bör man göra en polisanmälan om ens post har öppnats av någon annan?

FRÅGA
Jag fick ett brev från polisen som någon redan hade öppnat. Jag bor i studentbostäder i göteborg med lås på brevlåda så vet inte vem som kan ha öppnat brevet. Bör jag anmäla detta på något sätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att någon olovligen har öppnat din post och att du vill veta vilka, om några, åtgärder du bör vidta. Bestämmelserna om olovligt öppnande av någon annans post finns i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Brytande av posthemlighet

Att utan lov öppna och läsa någon annans post är en brottslig handling enligt brottsbalken (4 kap. 8 §). Det aktuella brottet kallas för brytande av posthemlighet. Det föreligger när någon olovligen tar del av ett meddelande som skickas som postförsändelse genom ett så kallat postbefordringsföretag. Ett postbefordringsföretag är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt att leverera post, exempelvis Postnord. Vidare måste meddelandet ha öppnats från det att det att det har lämnats till postbefordringsföretaget till det att det har levererats till mottagaren. Skulle det ha öppnats efter att det har levererats till mottagaren skulle det istället röra sig om intrång i förvar, vilket även det är en brottslig handling enligt brottsbalken (4 kap. 9 § ). Av din fråga framgår det dock att du har ett lås på din brevlåda varför det verkar mest troligt att din post har öppnats innan den har levererats dit. Brytande av posthemlighet framstår därför som den troligaste brottsrubriceringen. Observera dock att posten måste ha öppnats uppsåtligen för att handlingen ska vara brottslig (1 kap. 2 § brottsbalken). Skulle någon av misstag öppna någon annans post så är detta inte ett brott. Det skulle dock kunna vara brottsligt att ta del av posten efter det att det framgått att den öppnats av misstag.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Av uppgifterna i din fråga och reglerna i brottsbalken att döma framstår det som troligt att du kan ha utsatts för brott. Det finns därför både förutsättning och anledning för dig att anmäla detta till polisen. Detta kan du göra via telefon, polisens hemsida eller på närmsta polisstation (se här för kontaktuppgifter).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91293)