Bör jag driva fråga om ersättning vid felaktig diagnos?

FRÅGA
HejMin fru blev i ett tidigare skede feldiagnostiserad, när cellförändringar som borde upptäckts inte gjorde det förens vid ett senare tillfälle. Dessa cellförändringar ledde till att cancer bildades och nu ett antal år senare har cancern blivit kronisk och hon kommer förlora livet på grund av den. Vi har det på papper att de missade cellförändringarna ledde till cancern och vi har tidigare fått ersättning från LÖF för att livmodern var tvungen att opereras bort. Min fråga är nu helt enkelt om jag som man bör driva denna fråga för att försöka få någon slags ekonomisk ersättning då det faktiskt leder till att två små barn kommer få växa upp utan sin mamma. Och en eventuell ersättning skulle kunna vara en bra ekonomisk grund för den i ett senare tillfälle.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag beklagar innerligt sorgen.

Min bedömning är att du och dina barn har rätt till ersättning som närstående på grund av felaktig diagnostisering som lett till döden (6 § patientskadelagen). Patientskadeersättning bestäms enligt skadeståndslagens regler (8 § patientskadelagen). Däri står att:

2 § Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för

begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet,förlust av underhåll,personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).

Sammanfattning

Ersättningen som ni har rätt till är begravningskostnader, förlust av underhåll och personskada på grund av psykiskt lidande. Dessa beräknas enligt schablonbelopp. Anledningen till schabloneringen är att högsta domstolen har uttalat sig om att det både är omöjligt och olämpligt att värdera ett människoliv. Sammantaget anser jag absolut att det är värt att driva frågan om ersättning.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll