Bör jag avhjälpa en brist i min hyresrätt på hyresvärdens bekostnad eller vända mig till hyresnämnden?

Hej,

Vi har problem med värmen i vårt hus och hyresvärden vägrar åtgärda problemet. De vet vilket felet är men vägrar åtgärda. Under flera års tid har detta pågått och ingenting händer. Vi har iskalla element och det enda som hänt under alla år (ca 4 års tid) är att hyresvärden kommer och mäter och sedan gör de ingenting. Det har även kommit en certifierad rörfirma som har konstaterat vad problemet är. Hyresvärden låter inte firman åtgärda felet. Hyresvärden har även försummat allt annat underhåll inte bara detta med värmen. Men just nu har vi iskalla element och det är outhärdligt. Varje år betalar vi för alla hyreshöjningar men nu är vi trötta på detta när vi inte får vad vi betalar för.

Nu är min fråga såhär.

Skall jag ta hit en certifierad rörfirma för att åtgärda problemet på hyresvärdens bekostnad som det står i hyreslagen? eller skall jag vända mig till hyresnämnden först?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar

Eftersom din fråga rör underhåll vid hyra regleras den av 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB), även kallad hyreslagen. Jag utgår från att det rör sig om bostadshyra enligt 12 kap. 1 § 3 st. JB och att ifall ditt hyresavtal innehåller någon förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) att några avvikelser från lagens bestämmelser angående lägenhetens skick inte gjorts.

Hyresvärdens underhållsskyldighet

Hyresvärdens underhållsskyldighet regleras i 12 kap. 15 § JB. Enligt 1 st. ska värden hålla lägenheten i det skick som anges i 9 § och enligt 2 st. ska värden ombesörja vissa renoveringsåtgärder efter behov (se lagtexten).

Enligt 9 § ska lägenheten vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta inkluderar att inomhustemperaturen inte ska vara olämplig.

Hyresgästens rättigheter vid försummad underhållsskyldighet

Enligt 12 kap. 16 § 1 st. får hyresgästen göra gällande påföljder enligt 11 §, om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § 2 st. eller annat hinder eller men uppstår i hyresrätten och det inte beror på hyresgästen.

11 § ger hyresgästen rätt till bl.a. självavhjälpande på hyresvärdens bekostnad.

Enligt 16 § 2 st. får hyresnämnden även vid vite förelägga hyresvärden att avhjälpa bristen.

Slutsats och råd

Som du beskriver situationen skulle det kunna föreligga en sådan brist i din hyresrätt att du har rätt att på något sätt få den avhjälpt. Jag rekommenderar dock att du vänder dig till hyresnämnden och ansöker om ett åtgärdsföreläggande. Då slipper du riskera att tvist uppstår om du har haft rätt att själv avhjälpa bristen. Skulle det nämligen visa sig att du inte haft rätt till självavhjälpande får du själv stå kostnaden.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000