FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/09/2014

Bokföringsbrott och näringsförbud - Ne bis in idem?

Hej! Jag har blivit dömd för bokföringsbrott och fått fängelse i 12 månader. Har även fått näringsförbud också? Kan detta också anses som dubbelbestraffning? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Rätten att inte bli straffad två gånger för samma brott kommer till uttryck i det sjunde tilläggsprotokollets artikel 4.1, EKMR. Rätten att inte bli straffad två gånger för samma brott kallas ne bis in idem. Eftersom EKMR utgör svensk lag, 2:19 Regeringsformen, gäller ne bis in idem i Sverige.

När man döms för ett brott, kan, utöver straff, även annan särskild rättsverkan följa på brottet. Exempelvis kan ett rattonykterhetsbrott innebära, utöver exempelvis böter, indraget körkortstillstånd. Svensk rättspraxis har slagit fast att det i ett sådant fall rört sig om två olika straff, men inte att det har varit fråga om två separata straffrättsliga förfaranden då sanktionerna varit förutsebara och haft ett nära tidsmässigt och sakligt samband. Detta innebär i sin tur att det svenska systemet med indraget körskortstillstånd och böter för rattonykterhetsbrott inte strider ne bis in idem. Se vidare NJA 2010 I s. 168, NJA 2013 s. 502 samt Svea Hovrätt B101-14.

Just bokföringsbrott och näringsförbud uppvisar flera likheter med rattonykterhetsbrott och indraget körkortstillstånd. Dels bör ett näringsförbud, där den med näringsförbud är starkt begränsad att driva näringsverksamhet, vara att betrakta som ett straff i EKMRs mening. Dels bör ett näringsförbud vara så intimt förknippat med bokföringsbrott att det är förutsebart. Om dessutom frågan om näringsförbud sker i samma process som frågan om bokföringsbrottet föreligger det ett nära tidsmässigt och sakligt samband mellan de båda sanktionerna, jfr 8 § lag (1986:436) om näringsförbud samt 15 § lag (2014:836) om näringsförbud om yrkandet om näringsförbud, vilket sker av åklagare.

Eftersom att den som ålagts näringsförbud inte har blivit föremål för två separata och självständiga prövningar av samma gärning, bör ett näringsförbudet inte vara att anse som en dubbelbestraffning i EKMRs mening. Med andra ord utgör ett näringsförbud som följer på ett bokföringsbrott inte en dubbelbestraffning.

Jag hoppas du blev nöjd med mitt svar. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”