Bohag måste vara förvärvat för gemensam användning för att vara samboegendom

FRÅGA
Om två personer flyttar ihop i en gemensam bostad så blir det bohag som därefter köps för gemensamt bruk samboegendom, och skall delas lika vi en eventuell senare separation, medan det bohag som respektive person hade med sig från sitt tidigare boende inte är samboegendom och därför inte skall delas upp utan det får den personen ta med sig vid en eventuell separation.Men vad gäller om ett sambopar först flyttar ihop i en gemensam bostad (bostad A) och senare flyttar till en annan gemensam bostad (bostad B)? Räknas allt bohag då plötsligt som samboegendom eftersom den senaste flytten skedde från en gemensam bostad till en annan? Eller är det fortfarande så att det bohag som respektive person hade med sig in i det första gemensamma boendet inte skall klassas som samboegendom, och inte skall delas lika vid en eventuell senare separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom definieras som sambornas gemensamma bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med att egendomen förvärvats menar man t.ex. köpt eller fått i gåva etc. När man förvärvar egendomen måste alltså syftet ha varit att det skulle användas gemensamt av samborna. Ifall ett sambopar tar med bohag in i ett samboförhållande som man ägt tidigare har egendomen inte förvärvats för gemensam användning. Ifall man sedan skulle flytta "förvärvas" inte egendomen på nytt bara för att man flyttar den från en bostad till en annan. Det är alltså fortfarande när man köpte/fick bohaget och hur situationen såg ut då som spelar roll. Införskaffades bohaget för ens egen användning innan man blev sambos är det inte samboegendom. I det scenario som du har beskrivit skulle alltså bohaget inte vara samboegendom och därmed inte ingå i en eventuell bodelning vid separation (8 § sambolagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2635)
2020-06-02 Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

Alla besvarade frågor (80679)