FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll16/03/2015

Boendeförälders skylldighet att utge ersättning för resekostnader

När jag och min dotters pappa flyttade isär flyttade han 4 mil bort. Han är boendeförälder. Hon bor hos mig varannan ons-mån.Oftast ber hennes pappa mig att hämta tidigare eller lämna senare så blir fler dagar i månaden. Jag kör henne till och från skolan de dagar hon är hos mig och till aktivitet på helgen i samma stad hennes pappa bor i. Jag kör sammanlagt 40 mil de dagarna. Pappan har underhåll och hela barnbidraget. Jag står för alla kostnader när det gäller kläder och allt min dotter behöver. Han skickar inte med någonting. Jag anpassar mitt jobb efter min dotter så vi kan ha ett tätt umgänge så min inkomst är inte hög. Min fråga är. Ska hennes pappa inte stå för någon resekostnad? Min dotter är 6 år.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I föräldrabalkens 6:e kap. fr.o.m. 15 § finns regler om umgänge, som du kan hitta här. Angående fördelningingen av resekostnaden finns det en bestämmelse i 6:15 b som anger att boendeföräldern ska ta del i en skälig del av boendekostnaden, men det att det är umgängesföräldern som har det huvudsakliga ansvaret för kostnaden. Det anges i propositionen att det bör röra sig om en betydande kostnad för att ersättning alls ska komma i fråga och det föreslås att en gräns på 10 mil kan tjäna som riktlinje. Vad som är skäligt bedöms efter samma principer som används till beräkningen av underhållsbidrag, dvs. efter hur stora föräldrarnas inkomster är i förhållande till varandra. Det är möjligt att avtala om reseersättning men det kan även fastställas genom dom.

Det krävs dock att det verkligen är fråga om resa till umgänge, är båda föräldrarna att betrakta som boendeföräldrar, dvs. att barnet har s.k. växelvis boende finns inte rätt till ersättning för resekostnader. Men eftersom du har angett att barnets far är boendeförälder och får underhållsbidrag bör det inte vara ett problem i ditt fall. Underhållsbidrag ska inte betalas om man har växelvis boende, se FB 7:2. Angående att barnets far inte tar del i kostanderna för barnet när barnet är hos dig finns en bestämmelse i FB 7:4 som anger att den underhållsskylldiga föräldern har rätt att göra avdrag med 1/40 av bidraget för varje hel dag om barnet är hos den föräldern i mer än 6 hela dagar per månad. Det är ju dock möjligt att ni redan har beaktat det när ni bestämde underhållsbidragets storlek.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000