FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/05/2016

Boendeförälderns betalningsskyldighet för resekostnader

Hej.

Mina barns pappa ska flytta till Göteborg, vi bor i Stockholm. jag har ensam vårdnad.

Vem står för resekostnaderna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det finns en central paragraf i föräldrabalken (FB) som anger att "den förälder som barnet bor med ska ta del i kostnaderna som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern" (se 6 kap 15§ FB). Detta innebär att den förälder som barnet inte bort hos (umgängesförälderns) har huvudansvaret för resekonsterna. Det innebär samtidigt att den förälder som barnet bor hos (boendeföräldern) ska betala en viss del, för att gör ett umgänge mellan barnet och umgängesföräldern möjligt.

Vad kostnaden ska bli för varje förälder beror på respektive förälders ekonomiska förmåga samt övriga omständigheter. Om det skulle vara så att en förälder inte alls har en ekonomisk möjlighet att bidra till resekostnaderna, ska denne inte heller ha någon skyldighet att göra detta. När man beräknar respektive förälders andel att betala, använder man samma metod som den då man räknar ut underhåll till barnet.

Praxis anger att vid väldigt stora avstånd (från 10 mil) ska boendeföräldern ha en skyldighet att betala en viss del av resekostnaden. I ditt fall gäller mer än 10 mil, vilket gör dig betalningsskyldig i förhållande till din ekonomisak situation. Värt att nämna är att om umgängesföräldern väljer att flytta utan en godtagbar anledning, så är detta en aspekt som ska tas med i beräkningen av boendeförälderns betalningsskyldighet. (En godtagbar anledning är t.ex att umgängesförälderns flyttat till en annan ort pga sitt arbete.)

För att sammanfatta svaret, lär du ha en betalningsskyldighet för resekostnaderna. Hur stor din del av kostnaden blir räknar man enligt samma metod som man använder vi uträkningen av underhållsbidraget. Det är främst din ekonomiska situation samt anledningen till varför umgängesföräldern flyttar som tas i beaktad vid uträkningen.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänlig hälsning,

Ellinor BookRådgivare
Hittade du inte det du sökte?