Bodelningsförrättarens tvångsåtgärder

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej hur kan en bodelningsförättare få den andre att redovisa alla sina konton? De kan inte tvinga honom, han kommer aldrig att medge att dessa konton finns!Han har en sparkonto med mycket pengar i och även våran tre barns pengar i tre andra konton som även de står på hans namn!Där finns deras barnbidrag samt gåvopengar!Vet att jag måste ta hjälp en en bodelningsförrättareHan har inte redovisat alla konton där han har pengar.Vi har ingen äktenskapsförord!Själv har jag fått lite arvpengar då min pappa gick bort innan vi gifte oss!Har gav bort sin ägandedel i sin mammas hus efter att jag ansökte om skilsmässa, på grund av min och barnens levnadssituation!Nu försöker han även med ett skuldebrev på 2,7 milj. som är falskt.Den skrevs då vi var fortfarande gifta, har själv ingen kännedom till den!Han påstår att han har lånat pengar från sin bror!Han nämner inget om sina fordon, har en bil och en motorcykel.Kort sagt har jag lagt ut allt vad jag har men det har han inte! Han försöker komma undan en regelrätt bodelning med falska uppgifter och andra fula knep!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Hot om vite eller edgång

Om han inte lämnar de uppgifter som bodelningsförrättaren kräver kan domstolen förelägga honom att lämna de uppgifterna vid hot om vite eller edgång (17 kap. 5 § första stycket äktenskapsbalken). På detta sätt kan domstolen tvinga honom att upplysa bodelningsförrättaren om alla hans tillgångar och skulder.

Vite

Om han inte gör det så kan han tvingas betala ett vitesbelopp. Vitesbeloppet kan uppgå till flera hundra tusen kronor men beror helt på vad bodelningsförrättaren anser är rimligt för att tvinga fram uppgifterna i just ert fall. Eftersom det rör sig om en icke obetydlig summa pengar som du misstänker att han undanhåller bodelningen kommer vitesföreläggandet förmodligen att bli ganska högt.

Edgång

Domstolen kan också tvinga honom att avge en bouppteckningsed vid hot om vite. Det innebär att han måste uppge sina tillgångar och skulder under ed inför domstol. Om han avsiktligen uppger felaktiga uppgifter så gör han sig skyldig för mened vilket är ett fängelsebrott enligt 15 kap. 1 § brottsbalken. Han kan då dömas till fängelse i högst fyra år. Om brottet är att anse som litet så kan han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Bodelningsförrättare

Den advokat som tar hand om er bodelning har rätt att kräva ut samtliga uppgifter från alla hans bankkonton och undersöker riktigheten av varje avtal som han ingått den senaste tiden. Banktransaktioner kan bevisa mycket. Giltigheten av det ingånga avtalet kan också motbevisas med hjälp av inkomstuppgifter som gör det sannolikt att den som lånat ut inte haft råd. Samtliga fordon kommer också att redogöras för. Bodelningsförrättare är utvalda och specialiserade advokater som gör det bästa för att upplysningsplikten ska få sin fulla verkan - de är särskilt duktiga på dessa typer av fall. Domstolen brukar även tilldela bodelningsförrättaren ett stort handlingsutrymme.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)