FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/10/2013

Bodelningsförrättare

Hej! Jag och min (f.d.) man fick äktenskapsskillnaden klar i augusti. Nu vill jag ha en bodelningsförrättare och undrar hur jag skall gå till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

När ett äktenskap upplöses till följd av en lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 17:1 ska domstolen på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare.

Om ni inte kan enas om en bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning (tvångsdelning).

Över bodelningen upprättas en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din f.d. man. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (ÄktB 17:8 2 st). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Även återförvisning till bodelningsförrättaren kan förekomma.

En make som inte frivilligt medverkar med uppgifter till bouppteckningen kan föreläggas vite av rätten. Även beedigande av bouppteckningen kan komma ifråga (ÄktB 17:5). 

Bodelningsförrättaren har rätt till arvode och ersättning för utgifter. Denna ersättning betalas av er båda (ÄktB 17:7).

Vänliga hälsningar,

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?