FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/07/2013

Bodelningsbundenhet.

Vi gjorde vår bodelningen själva för ca 8 månader sedan. Vi var inte överrens på slutet men det mesta är nerskrivet. Jag är inte nöjd med hur fördelningen blev och har påtalat detta hela tiden under delningsföfarandet. Jag kan inte se när jag räknar på det att jag fått hälften av värdet av boet, tvärtom förlorar jag mycket. Han tog bla bil och tekniskt dyra saker och jag skulle få av det gemensamma lösöret så att jag kom upp I samma värde. Vilket jag inte lyckades med och han vägrar att ge mig ekonomisk pengar. Därav att det skar sig... Hur jag ska gå till väga för att få det jag har rätt till?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. 

Det finns ett par viktiga komponenter att notera här. För det första har du och din man rätt att få den egendom ni äger på era lotter vid lottläggningen i bodelningen. Om han ägde bilen och dessa teknikprylar har han rätt att få dessa med sig från äktenskapet. Det är inte egendomstyperna som skall delas utan värdet på dem. Så även om du inte direkt har rätt till hans saker har du ändå rätt till hälften av värdet av dessa. 

Vidare föreskriver 11 kap. 9 § äktenskapsbalken att om den ena maken har så mycket egendom med äganderätt att den andre maken inte kan få med sig någon egendom, så uppkommer en fordran. Så i ditt fall - om du fått mindre än hälften av giftorättsgodset - har du en fordran på din exman. Pengar som du kan kräva ut med hjälp av kronofogden. Om din man inte kan ge dig dessa pengar måste han enligt nämnda lagrum ge dig något av hans egendom. 

Som jag förstår är du inte nöjd med själva bodelningen. Frågan är hur långt gånget själva bodelningsprocessen har kommit. Bodelning är som vilket avtal som helst och ett avtal skall hållas. Enligt 9 kap. 5§ äktenskapsbalken skall bodelningshandlingen underskrivas av båda parter. När den väl är underskriven uppkommer själva bundenheten. Om Ni båda nu har skrivit under själva bodelningshandlingen är det alltså så bodelningen skall se ut. Om er bodelningshandling ej är undertecknad kan du vända dig till tingsrätten för att få utsedd en bodelningsförrättare som gör bodelningen till er. 

Det finns också vissa jämkningsmöjligheter i äktenskapsbalken, men jag finner inget av intresse som skulle kunna hjälpa dig i din situation. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000