FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/03/2017

Bodelningsavtalets giltighet

Om man avslutar ett bodelningsavtal med följande fras:

"Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre."

Är man säker då på att allt är avslutat, eller finns det något kryphål?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om bodelningsavtal och huruvida parterna är bunden av detta. Bodelningen ska ske vid äktenskapsskillnad och ska upprättas på en handling som båda parter skriver under, men några direkta formkrav utöver dessa finns inte, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makar och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Detta betyder att bodelningsavtalet är bindande, förutsatt att det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen. Bodelningsavtalet behöver inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift och kan även registreras hos Skatteverket av andra skäl, så att till exempel borgenärer får information om att bodelningen har gjorts.

Formuleringen: "Med denna bodelning förklarar vi oss båda nöjda och i och med detta har ingen av oss något krav av vad slag det än må gentemot den andre." är ett sätt att garantera att ingen av makarna i efterhand kan ställa andra krav eller invändningar mot det som tidigare undertecknats. Var noga med att kontrollera vem det är som skrivit bodelningsavtalet och som skrivit själva formuleringen. Det bästa är att kontakta en advokat som får göra en bedömning av bodelningsavtalet i sin helhet för att garantera att det inte finns några kryphål. Dock är ett bodelningsavtal civilrättsligt bindande och enligt min mening borde det inte finnas något kryphål med den nämnda formuleringen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor eller funderingar

Med vänlig hälsning,


Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000