Bodelnings giltighet

2016-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag och min fru gjorde en skilsmässoansökan för ca två år sedan, vi gjorde också en bodelning tillsammans med en advokat. Men sen så bestämde vi oss för att försöka hålla ihop iallafall, men nu två år senare så ska vi nu separera. Så jag undrar om vår bodelning fortfarande gäller eller måste man göra en ny?
SVAR

Som huvudregel gäller att bodelning som gjorts och undertecknats av båda parterna består tillsvidare om inte annat avtal träffas. Det innebär att ett bodelningsavtal, såsom det ni ingick under ert pågående mål om äktenskapsskillnad (under förutsättningen att det inte brister i någon förutsättning för avtals ingående eller giltighet), inte kommer att bli ogiltigt eller rivas upp av den anledningen att äktenskapsskillnaden aldrig blir fullföljd. Det är förvisso så att den egendom som varje make erhåller genom bodelning under äktenskapsskillnadsmålet blir giftorättsgods i ett fortsatt äktenskap, men det innebär inte att en ny bodelning behöver göras. Som nämnt så består bodelningen som gjordes under målet om äktenskapsskillnad såvida inget annat avtal ingåtts. Ett sådant annat avtal kan bland annat vara ett äktenskapsförord som reglerar att viss egendom skall vara enskild.

Det kan dock finnas anledning till att en bodelning bör rivas upp därför att den gjorts med skilsmässan och makarnas isärflyttande som väsentlig förutsättning, till exempel med tanke på eventuella barns behov av bostaden, antagandet av engångsunderhåll m.m. För att undvika bekymmer längre fram kan det då vara önskvärt att makarna tar ställning till om de skall låta bodelningen återgå helt eller om ett nytt avtal som reglerar villkoren vid en bodelning skall ingås.

Egendom som tillkommer till giftorättsgodset efter det att ett första bodelningsavtal ingåtts skall dock fördelas i enlighet med den sedvanliga bodelningsprocessen.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88142)