Bodelning vid upphörande av samboförhållande

2017-06-05 i Bodelning
FRÅGA
Min son o hennes sambo ska gå isär.Min son äger 60% o sambon 40% av huset enligt lagfarten.Lånen är 50-50.Huset är värderat till 6 miljoner, lån på 3 miljoner.Hur räknar man?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din son och hens sambo inte har skrivit samboavtal som reglerar tillämpningen av sambolagen (SamboL).

Bostad och bohag som din son och hens sambo har förvärvat för gemensamt bruk utgör samboegendom och ska ingå i bodelningen (3 och 8 § SamboL). Vid bodelningen ska din son och hens sambors andelar i boet beräknas och avdrag ska göras för eventuella skulder. Andelarna ska sedan läggas samman och delas på hälften (12-14 § SamboL).

Sammanfattningsvis innebär detta att din son och hens sambo ska dela lika (50/50) på värdet av huset efter avdrag för lånen.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97671)