Bodelning vid skilsmässa utan äktenskapsförord

2021-03-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man ska skiljas. Vi bor tillsammans i ett hus som han köpte efter en tidigare försäljning av ett annat hus då han skilde sig från sina barns mamma. Jag har inte några pengar i huset, varken som lån eller insats. Vi har inte skrivit några dokument varken som sambos eller när vi gifte oss. Det finns inga äktenskapsförord. Vi har ingen gemensam ekonomi och jag har betalt honom en summa varje månad för boendekostnader. Jag undrar nu vad jag har rätt till. Jag har inga egna tillgångar, inget sparande, enbart skulder. Jag är ensam med ett barn på 100% och känner nu att vår framtid är väldigt svajjig. Min lön är inte särskilt hög. Kan jag begära att min man betalar mig en summa pengar istället för att begära en bodelning? Alltså nöja mig med en mindre summa än hälften? Vad har jag rätt till?Behöver hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tänkte börja med att förklara skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom, sedan gå vidare och förklara hur en bodelning går till och vem som har rätt till vad.
Dessa frågor regleras i äktenskapsbalken.

Giftorättsgods och enskild egendom
I 7 kap. 1 § äktenskapsbalken stadgas att all egendom i ett äktenskap är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom. För att en egendom ska betraktas som enskild behöver detta framgå av exempelvis ett äktenskapsförord, om det inte handlar om egendom som en make fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda egendom.
I ert fall verkar alltså all din och din makes egendom vara giftorättsgods.

Giftorättsgodset ska delas lika vid en bodelning
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.
Vid bodelningen beräknas först makarnas respektive andelar i boet, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken, och därefter räknas makarnas skulder bort från deras del av giftorättsgodset, 11 kap. 2 §. Sedan räknas resterande giftorättsgods ihop och delas upp i två lika delar, som utgör varderas makes del i bodelningen.

Till exempel:

Du har giftorättsgods värde 0 kronor och skulder på 100 000 kr. Din make har giftorättsgods till ett värde av 1 miljon kronor, och skulder på 500 000 kr. Efter skuldavdraget återstår 500 000 kr (från din make) + 0 kr (från dig) = 500 000 kr / 2 = 250 000 kr vardera vid bodelning.

Din makes tillgångar får inte användas som täckning för dina skulder vid bodelningen, varför din andel som ska ingå i bodelningen uppgår till 0 kr och inte ett minusbelopp.

Ovanstående är vad du har laglig rätt till.

Huset ska ingå vid bodelningen som giftorättsgods
Som jag beskrivit ovan är all egendom som inte är en makes enskilda egendom giftorättsgods som ska delas lika vid bodelning.
Detta gäller även huset ni bor i, oavsett vem som ägde det innan ni gifte er eftersom äktenskapsförord saknas.
Den make som har "bäst behov" av huset ska dock få det, enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken, men ska då också räkna bort värdet av huset från sin andel.

Överenskommelse makarna emellan
Önskar du och din make inte förrätta en bodelning, kan ni givetvis komma överens om annat, antingen på egen hand eller med hjälp av en jurist. I det senare fallet kan jag varmt rekommendera dig att kontakta oss på info@lawline.se, så hjälper vi dig.
Vill du gå vidare utan juridisk hjälp råder jag dig att ha i åtanke vad du faktiskt har laglig rätt till, vilket är hälften av alla era sammanlagda tillgångar, efter att avdrag för skulder gjorts enligt beskrivet ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Karolina Sandgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)