Bodelning vid skilsmässa

2017-05-12 i Bodelning
FRÅGA
Bodelning vid skilsmässa - semesterlägenhetMin man och jag ska skiljas och göra en bodelning. Vi har alltid haft delad ekonomi med separata bankkonton. Vi har en lägenhet i Frankrike som jag har köpt med mina sparpengar och delvis med ett arv. Vi står båda två som ägare till lägenheten på köpekontraktet som endast används som ett fritidsboende under sommaren. Kommer lägenheten att ingå i giftorättsgods och delas fast jag har haft alla utgifter i samband med inköp och renovering?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om bodelning finns i äktenskapensbalken (ÄktB).

Vad ingår i bodelningen?

Det framgår av 10 kap. 1 § ÄktB att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen. I 7 kap. 1 § ÄktB definieras giftorättsgods som all egendom som inte är enskild egendom. Huvudregeln är alltså att all egendom är giftorättsgods om inte annat anges och det är bara enskild egendom som undantas från bodelningen.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan vara enskild till följd av bland annat äktenskapsförord eller genom testamente med villkoret att det skulle vara mottagarens enskilda egendom.

I 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB framgår att även egendom som träder i stället för enskild egendom enligt de andra punkterna är enskild egendom. Det innebär att om pengar som fås i arv och är enskild egendom genom testamente spenderas på att köpa till exempel en båt gör att även båten i sin tur är att betraktas som enskild egendom. I sådana fall brukar båten kallas för surrogategendom. I praxis har domstolen gjort en relativt generös bedömning i att ge den nya egendomen karaktären av enskild egendom även om det nya värdet överstigit det gamla. (Se NJA 1978 s. 526)

Ditt fall

I ditt fall finns det två olika scenarion beroende på om det arv som användes för att köpa lägenheten var enskilt eller ej. Om arvet var enskild egendom genom testamente kommer lägenheten troligtvis att bedömas som surrogategendom och således undantas från bodelningen. Av betydelse för bedömningen om det kommer ses som surrogategendom är hur stor andel av inköpet som gjordes med enskild egendom respektive med andra sparade pengar.

Om arvet inte var enskild egendom är lägenheten giftorättsgods och kommer således att ingå i bodelningen. Vem som stod för utgifterna i samband med inköp och renovering har ingen praktisk betydelse för om lägenheten ska ingå i bodelningen eller ej.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94159)