Bodelning vid samboförhållande

FRÅGA
Hej jag har en fråga kring värdemässig fördelning av ett boende i nedanstående fall.S och M har varit sambor i sex år. Nu ska de separera och göra en bodelning. M äger en bostadsrättslägenhet värd 290 000 kronor som han köpte innan han träffade S. Lägenheten är nu värderad till 670 000 kronor. S hade med sig en del möbler när hon flyttade in hos M. Dessa möbler är nu utslitna och har inget marknadsvärde. De äger en husvagn gemensamt som beräknas vara värd 50 000 kronor. M står som ägare till bilen, som är värd 60 000 kronor. S har under det senaste året köpt tv, dvd-spelare samt en musikanläggning för totalt 25 000 kronor.Vad är den värdemässiga fördelningen av boendet? ( De är sambor)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrätten och möblerna är inte samboegendom

När ett par lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så är de att betraktas som sambor och sambolagen ska därför tillämpas (1 § Sambolagen). Om någon i paret begär det så kan man, när samboförhållandet upphör, göra en bodelning där samboegendomen fördelas mellan parterna (8 § Sambolagen). Eftersom du anger att det ska ske en bodelning så utgår jag ifrån att någon av samborna har begärt det.

En bodelning som sker när ett par varit sambor skiljer sig från en bodelning som genomförs när ett gift par separerar. Skillnaden ligger i att det enbart är begränsad egendom som ingår i bodelningen när sambor separerar. Sådan egendom kallas för samboegendom och utgör parets gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). För att bostaden eller bohaget ska anses utgöra samboegendom så måste det vara införskaffat för parets gemensamma bruk.

I detta fall så anges att M hade köpt bostadsrätten innan han träffade S. Detta betyder att bostadsrätten inte införskaffades för parternas gemensamma bruk och lägenheten utgör därför inte samboegendom. Bostadsrätten ska därför inte ingå i bodelningen och M får därför behålla bostadsrätten.

Det framgår också att S hade med sig möbler när hon flyttade in hos M. Möblerna köptes därför inte heller för parets gemensamma bruk och det utgör därför inte samboegendom. Möblerna ska därför inte ingå i bodelningen och S får behålla möblerna.

Husvagnen

Det framgår att paret köpte en husvagn tillsammans. Husvagnen kan inte betraktas som samboegendom. Detta beror på att samboegendom är sådan lös egendom som används i det gemensamma hemmet (6 § Sambolagen). Samboegendom avser inte heller egendom som är tänkt att användas för fritidsändamål (7 § Sambolagen).

Paret har trots detta köpt husvagnen gemensamt. Då det är två personer som äger lös egendom gemensamt, vilket betyder att det är samäganderättslagen som ska tillämpas. Utgångspunkten, dvs om M och S inte har avtalat om något annat, är att egendomen ska fördelas lika mellan ägarna (1 § Samäganderättslagen).

Här är det i princip avtalsfrihet som gäller. M och S kan själva välja vad och hur de vill göra med husvagnen. Ett exempel skulle kunna vara att den ena parten behåller husvagnen och därmed köper ut den andra parten genom att utge en summa som motsvarar hälften av husvagnens marknadsvärde. Detta är dock bara ett exempel.

Om det skulle vara så att M och S inte kan komma överens om hur de ska göra med egendomen så kan parterna begära att egendomen ska säljas på offentliga auktion, detta kan göras så länge det inte finns synnerliga skäl som talar emot en såda åtgärd (6 § Samäganderättslagen). Om någon av parterna bestämmer sig för att på egen hand sälja husvagnen så krävs samtycke från den andra ägaren (2 § Samäganderättslagen).

Bilen är inte samboegendom

Precis som husvagnen så utgör inte bilen samboegendom då den inte är avsedd för det gemensamma hemmet. Bilen skiljer sig dock från husvagnen på så sätt att den inte införskaffats gemensamt av parterna. Det var M som hade köpt bilen i sitt namn och M får därför behålla bilen även efter separationen.

Den tekniska utrustningen

S har köpt tv, dvs-spelare och en musikanläggning. Värdet på den tekniska utrustningen uppgår till 25 000 kronor. Som det konstaterats tidigare så ska samboegendomen ingå i bodelningen. En tv, en dvd-spelare och en musikanläggning är sådan egendom som kan anses vara avsedd för det gemensamma hemmet och det ska därför utgöra samboegendom (6 § Sambolagen). Egendomen ska dock inte utgöra samboegendom om egendomen är tänkt att användas uteslutande av den ena parten.

Om den tekniska utrustningen har använts gemensamt av paret så ska den ingå i en bodelning. När en bodelning genomförs så ska man inledningsvis beräkna sambornas andelar (12 § Sambolagen). Här kan det tex bli aktuellt att veta om någon av parterna har skulder när samboförhållandet upphör då dessa ska avräknas från den egendom som respektive sambo äger (13 § Sambolagen). Avslutningsvis så ska det värdet som kvarstår, delas lika mellan båda parterna (14 § Sambolagen). Eftersom S hade köpt den tekniska utrustningen så har hon en möjlighet att, istället för att lämna över egendomen till M, betala en summa som motsvarar den delen av utrustningen som M skulle få ut (17 § Sambolagen).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96482)