Bodelning vid korta äktenskap

2017-07-05 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska skiljas. Varit gifta i 3år. Min man köpte en fastighet dagen innan vi gifte oss. Jag arbetar på hans företag. Jag har lagt ner mkt jobb på fastigheten. Min lön går inpå hans konto. Nu får jag bara ta möbler med mig. Han vill inte ge mig något för min del i fastigheten. Är detta riktigt? Nu står jag utan arbete utan bostad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning mellan makar reglers i Äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 §). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 §). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är enskild egendom (7 kap 1 §). Vad som är enskild egendom hittar du här.

Ingår fastigheten i bodelningen?

I det aktuella fallet köpte din man fastigheten innan ni gifte er, men han verkar inte ha gjort fastigheten till enskild egendom genom äktenskapsförord. Att fastigheten köptes innan ni gifte er saknar helt betydelse, det avgörande är om fastigheten är enskild egendom eller inte. Eftersom det inte framgår att ni har något äktenskapsförord utgår jag från att fastigheten är giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen. Din man saknar alltså rätt att undanta hela fastigheten från bodelningen.

Äktenskapets längd:

Eftersom ni varit gifta i 3 år räknas ert äktenskap som ett kortvarigt äktenskap vilket påverkar bodelningen. Om ett äktenskap upplöses innan det varat i fem år tillämpas en särskild ”trappa”.

1 års äktenskap innebär att 1/5 av makarnas samlade giftorättsgods ska ingå i bodelningen.

2 års äktenskap innebär att 2/5 av giftorättsgodset ska ingå.

3 års äktenskap innebär att 3/5 av giftorättsgodset ska ingå.

4 års äktenskap innebär att 4/5 av giftorättsgodset ska ingå.

5 års äktenskap innebär att 5/5 av giftorättsgodset ska ingå.

I ditt fall har ni varit gifta i 3 år och därmed ska 3/5 av ditt giftorättsgods och 3/5 av hans giftorättsgods ingå i bodelningen. Det är 3/5 av det samlade värdet av egendomen som ska ingå i bodelningen, det är alltså inte möjligt att välja vilka specifika saker som ska ingå eller inte.

Exempel:

Du har giftorättsgods till ett samlat värde av 500 000 kr.

500 000 x 3/5 = 300 000 kr.

I bodelningen ska 300 000 kr ingå.

Är det så att ni varit sambos under flera år innan ni gifte er kan detta medföra att äktenskapet inte ses som kortvarigt och därmed ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen.

Sammanfattningsvis:

Så länge fastigheten är giftorättsgods ska den ingå i bodelningen. Din man kan inte välja att lämna den utanför. Dock eftersom äktenskapet räknas som kortvarigt ska endast 3/5 av fastighetens värde ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94628)