Bodelning vid händelse av skilsmässa eller dösfall

2017-04-29 i Bodelning
FRÅGA
Vi har äktenskapsförord där min Enskilda Egendom (EE)inkl avkastning av denna är min enskilda, alltså inte giftorättsgods (GG). Då vi gifte oss ägde jag 100% och min man 0%. Min man och jag äger idag företag ihop, där vi äger 50% av aktierna var. Företagen (fastigheter i AB och privat näringsverksamhet) är från början köpta med hjälp av lån med min EE som säkerhet, samt 16Mkr som användes som eget kapital. Min andel, 8 Mkr, är EE. Det står även i mitt testamente.Är då min andel av företagen att betrakta som EE och min mans som GG? Enkelt räkneexempel för att förtydliga: Företaget värt 100mkr Min andel: 50 mkr Min mans andel: 50 mkr Min EE: 50 mkr Vårt GG: 50 mkr Vid en bodelning: Min andel: 50(EE) + 25(hälften av GG) Min mans andel: 25(hälften av GG)För att förtydliga, äger jag även två privatvillor som är värda 90 Mkr tillsammans. Det är bl a dessa som belånats till eget kapital till våra gemensamma företag. Har jag vid en bodelning rätt till dessa fastighter obelånade? Lånen är ca 30 Mkr totalt. Vi står båda för lånen.Min man och jag har fyra barn tillsammans. Min man har dessutom två särkullbarn. Vi önskar en utredning vad som händer vid hans respektive vårt frånfälle. Tack, med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att din andel i företagen genom äktenskapsförord är din enskilda egendom och din mans andel i företaget giftorättsgods. Avseende privatvillkorna så beror det på om dessa är enskild egendom eller giftorättsgods. Om även dessa enligt äktenskapsförord är enskild egendom, så delas dessa inte mellan dig och din man. Du har dock inte rätt att behålla villkorna obelånade eftersom det är ett gemensamt lån. Ni ansvarar för hälften av lånet var, om ni inte kommit överens om annan fördelning. Nedan förklarar jag vad som händer vid händelse av skilsmässa respektive dödsfall med utgångspunkt i uppgifterna i din fråga.

Vid eventuell bodelning på grund av skilsmässa gäller följande. Du har enbart EE och skulder. Du bidrar därför inget i delningen. Från din makes giftorättsgods dras först hans skulder av. Dessa är bland annat ert gemensamma lån på 30 mkr (hans skuld verkar vara 15 mkr). Från hans giftorättsgods dras alltså 15 mkr av. Därefter delas värdet mellan er två.

Vid eventuell bodelning på grund av dödsfall gäller följande. Om din make dör, ärver du halva hans giftorättsgods efter avdrag för hans skulder. Den andra delen av hans tillgångar som återstår i hans dödsbo tillfaller alla sex barn med lika andel, om inte annat anges i hans testamente. Om du dör, ärver din make ingenting eftersom du bara har EE. Era fyra gemensamma barn ärver allt efter dig, om inte annat anges i ditt testamente. Särkullbarnen ärver inget efter dig.

Hör av dig via mail om något är oklart i mitt svar.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94235)