Bodelning vid ena makens död

2016-11-20 i Bodelning
FRÅGA
Ifall den ena parten i ett äktenskap dör, vad händer med egendomen? Hur sker fördelningen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När den ena maken dör upplöses äktenskapet. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske. I bodelningen ska makarnas egendom delas mellan makarna. När en make är död tar dödsboet efter den maken över egendomen som tilldelas den maken.

För att förtydliga ger jag ett enkelt exempel. Tänk att ett par tillsammans har egendom som ska ingå i bodelningen för ett värde på 100 000 kr. Om den ena maken då dör ska bodelning ske. I den kommer 50 000 kr att tillfalla den levande maken och 50 000 kr kommer att tillfalla dödsboet efter den avlidne maken.

De 50 000 kr (och eventuell annan egendom som den avlidne maken ägde) ärvs sedan av de arvsberättigade till den avlidne.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll