Bodelning vid avslutad samborelation

2016-08-16 i Bodelning
FRÅGA
Sambolagen ? Jag och min sambo skall separera . Gemensamma bostaden ( hus ) är värderad 6hundra tusen mer än vad den köptes för O jag ska lösa ut honom då huset är handikappanpassad för min dotter .Vi ha under våra 10 år köpt tex mycket guld , och dyrbara saker ihop . Dom har han tagit för sagt han bet . Vi ha gemensam ekonomi . Jag skött lån hus hem räkningar mat kläder . Han "det andra " utanför ! Resor "lyx " saker . Har vi lika rätt ? Sedan öppnade vi firma ihop ( husvagns firma , utan lån ) enskild firma - står på honom . Öppnat den O jobbat ihop . Jag har Aldrig tagit ut lön därifrån . Det är därifrån vi tagit pengar när vi köpt dyrare saker .Vad är min rätt där ? Ska sakerna värderas som med hus tex ? Han köpte även en rosa Cadillac till mig ( som står på firman ( han )pga försäkringen , den tog han åxå , skrattar bara och säger det står på honom . Dottern ( min älsta ej gemensam ) har fått mopeder osv , de har han åxå tagit .Säger samma om det . Dom sakerna är bet med firma kortet . Medans JAG bet ALLT annat inkl hans underhåll tilll början 5 barn ,som ej bott m oss ! Firman ? - husvagnarna Guldet ? ( det som va köpt till mig )Cadillacen ? Mopeder osv ? Hur gör man , och rättigheter ?Ej gifta , sambos ca 10 år . Allt vi har och äger är inskaffat under denna period Mvh Helena
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal vad det verkar, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig.

Generellt kring en avslutad samborelation

Om människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §.

Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.

Vad är samboegendom? (vad ska delas)

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §.

Vad gäller för er?

Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet (det nuvarande marknadsvärdet) av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 1 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.

All egendom som var och en står som ägare för, vilken inte är samboegendom, ska tillfalla var och en. Detta innebär alltså att den som har äganderätt för en lös egendom (ex. moped, husvagn m.m) ska behålla denna.

Detta kan te sig orättvist i ditt fall men problemet är bevissvårigheter. Har t.ex. äganderätten gått över genom gåva så är det för dig att bevisa det. Har ni inget skriftligtavtal eller andra registrerade handlingar företagits har det visat sig i domstol mycket svårt att bevisa sin äganderätt.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga, vid eventuella oklarheter kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)