Bodelning vid äktenskapsskillnad

2015-12-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man har gemensamt ansökt om skilsmässa.Betänketiden går ut 28 december.Ska vi båda skriva på ett fullföljande av skilsmässan?Saken är den att vi inte kan prata om hur vi gör med allt vi äger. Mkt står i hans namn men inköpt under vårt äktenskap.Jag har varit den som varit hemma med barm osv medans han byggt upp företag osv. Jag jobbar sedan många år i båda företagen. Han tycker nu att allt är hans....Men jag har rätt till huset som vi äger båda två iallafall.Men under betänketiden har han sålt av mkt som "han" äger vet inte om han försöker komma undan eller vad.Vad har jag rätt till och vad ska jag göra?Han vill inte dra in ngn bodelare eller vad det heter, han sa då gör jag ditt liv till ett helvete.Vore tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De frågor som du har regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan om fullföljd regleras i 5:3 ÄktB och där framgår det att när betänketiden gått ut krävs det bara att en av er begär fullföljs av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Båda behöver alltså inte skriva på.

När det gäller er egendom så ska denna fördelas mellan er genom en bodelning, 9:1 ÄktB. Då du inte nämner någonting om äktenskapsförord eller liknande så utgår jag här ifrån att ni inte har någon enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom är sk. giftorättsgods, 7:1 ÄktB, och allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen, 10:1 ÄktB. Det innebär att i princip all er egendom ska ingå i bodelningen. När avdrag för eventuella skulder gjorts på vardera makens giftorättsgods ska värdet av det återstående giftorättsgodset läggas ihop och därefter delas lika mellan er, 11:1-3 ÄktB. Bodelningen görs utifrån de egendomsförhållanden som förelåg när ni lämnade in er ansökan om äktenskapsskillnad, den sk. kritiska tidpunkten, dvs när betänketiden började löpa, 9:2 ÄktB. Från det att ansökan om skilsmässan görs till att bodelning sker föreligger en redovisningsskyldighet för båda makarna vilket innebär att egendomen ska förvaltas på ett omsorgsfullt och aktsamt sätt och att man ska kunna visa hur egendomen påverkats, 9:3 ÄktB. Att din make sålt egendom under betänketiden för att "komma undan" kan innebära att han brutit mot denna skyldighet och du kommer i sådana fall att kompenseras för detta vid bodelningen.

Eftersom att ni inte kan komma överens över hur ni ska dela upp egendomen rekommenderar jag, trots din makes vilja, att ni ansöker om en bodelningsförrättare. En sådan kan man ansöka om just i de fall då man inte kan enas om en bodelning, 17:1 ÄktB.

Hoppas du fått lite mer klarhet i frågorna. Om du du har fler frågor av mer ingående karaktär råder jag dig till att kontakta någon som kan ge dig mer personlig rådgivning. Förslagsvis genom att boka tid hos en erfaren jurist här eller genom knappen till höger.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84124)