Bodelning vid äktenskapsskillnad.

2015-02-05 i Bodelning
FRÅGA
Min pappa har vart otrogen mot min mamma i minst 1.5år och efter att allt har kommit fram dem senaste 2 månaderna så har mamma valt att skilja sig. Dem har vart gifta i 30år och har en bostadsrätt tillsammans värd circa 4-5miljoner kr.Vad jag vet när två personer skiljer sig så ska allt fördelas 50-50. Men vad händer om min mamma väljer att gå vidare med detta till domstol eller en advokat. Vad hade dem gett för tips. Kan min mamma få mer än 50% ? Jag skulle vilja få svar genom email.
SVAR

Hej!

Enligt 9 kap. 1§ äktenskapsbalken (ÄktB) ska egendom som inte är enskild delas mellan makarna då äktenskapet upplöses. Det som inte är enskild egendom benämns giftorättsgods och är det som ska delas. 10 kap. 1§, 7 kap. 1§ ÄktB.

Den absoluta huvudregeln är att 50/50 delning görs. Vissa undantagsregler finns då exempelvis makarna varit gifta en kortare tid än 5 år, men detta aktualiseras inte i detta fall.

I den mån dina föräldrar inte har enskild egendom i form av äktenskapsförord eller att de mottagit gåvor, arv eller annan egendom som trätt i dess ställe med föreskriften om att egendomen ska utgöra enskild egendom, så kommer en delning ske av de gemensamma boets tillgångar. 7 kap. 2§ ÄktB

Jag ser, utifrån de omständigheter du uppger i din fråga, inte någon möjlighet att frångå principen om hälftendelning. Äktenskapsbalken fäster ingen vikt i varför äktenskapet upplöses. Huruvida en verksam advokat skulle ge samma råd kan jag inte garantera, i den mån du önskar en mer omfattande utredning föreslår jag att du kontaktar någon av våra samarbetspartners.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll