Bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-06-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej!För över 1,5 år sedan stack brorsans tjej ifrån honom. Hon hade gömt räkningar till fogden,skatteskulder,sms-lån mm mm huset lånade han till eftersom hon aldrig jobbat. Skulderna har hon fixat i hans namn. Nu vill hon ha en bodelning. Huset är inte ens värt vad lånet var på från början, det har blivit så nedgånget att det nog är omöjligt att sälja. Har hon rätt till en bodelning och isåfall delas skulderna lika?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Skulder

Utgångspunkten är att var och en av makarna ansvarar för sina egna skulder, se här.

Endast om makarna exempelvis tillsammans tagit ett lån som alltså blir ett gemensamt lån, uppdelas ansvaret, annars ansvarar var och en av makarna för sig.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske såvida inte makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken, se här.

Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Om en makes skuld är hänförlig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna, se här.

Överskottet efter att skulder avräknats utgör nettobehållningen. Detta ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se här. Räcker inte ena makens giftorättsgods för att täcka skulderna bestämmer man nettobehållningen för denne till noll. Detta kan resulterar i att egendom som tillhör den make med mer tillgångar än skulder ska delas lika mellan makarna eftersom att den skuldsatte makens tillgångar har använts för att täcka skulderna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2673)
2020-11-28 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?

Alla besvarade frågor (86580)